Soi day Lien Lac
Nhắn Tin, phn ưu, tm những cnh D lạc lối, bạn b trong hoặc ngoi Binh Chủng 

  

Tin tức &Nhắn Tin

   

                Muốn nhắn tin tm bạn hoặc thn nhn trong mục ny. Xin qu vị gởi thư nhắn về địa chỉ

                                                                  Email:  nhayduvietnam@outlook.com

 

 

 Danh sch Dn Qun cn chnh đ bỏ mnh trong cc trại tập trung cải tạo

THE SUICIDES ON APRIL 30, 1975

 

 

Tm

Tr. y Hong Văn Vĩnh.

(Qu ở Tuy Ho VN phục vụ Tiểu Đon 1 Nhảy D / Đại Đội 12)

 

Ng Kim Lan

 

Tm

Dương Đức H v

cc bạn Pho đội A3,"

(TĐ3PBND)

 

Phan Văn Hiền

 

Tin tức Trương Văn Kh

TĐ 9ND 

Trương Văn Hong

 

Tin tức Tạ Văn Minh

ĐĐ111 

Tạ Minh Qu

 

Tm Đại y Tinh A Sy

 

bc sĩ Nguyễn Qu Hng

 

Những ngi mộ bĩ bỏ qun

 

htd4586@yahoo.com

 

Tm Hnh ảnh của

 ĐU Trương Đnh Khang
(ĐĐ1 TS)


Ng Duy Bảo

 

Tm

Nguyễn Đnh Cơ ĐĐ81

Phạm Trường Sinh

 

Tr. y Thạch Hớn,
Th.y Trương Hạnh

Tr. Sỹ Nguyễn Văn Cầm

 

 

Tạ Trung Hiếu     

Trung đội Tiếp tế, ĐĐ Kỹ Thuật/ SĐND

Phạm Văn Sử

 

 

Đ/U Thi Kim Hong     

(Tự Hong SaLem)

Bi

 

 

Nguyễn Văn Long      

(Pho Binh ND)

Đon Thị Chiến Thủy

 

 

Tm cc chiến hữu      

(TĐ Đon 1 ND)

L Đa

 

 

Tm tin tức

       Ch/U Nguyễn Văn Rạng
(ĐĐ2, TĐ Đon 2 ND)

Nguyễn Văn Phc

 

 

tm bạn c tham gia cắm cờ cổ thnh
(ĐĐ51, TĐ Đon 5 ND)

Ng Văn Lộc

 

 

Tm bạn cũ
Nguyễn Văn Khoa

Hoi Nam

 

 

Tm bạn
Nguyễn Trọng Hiền

(CVA 62-69)

Lưu Trung Tiến

 

 

Tm Đồng Đội
(TĐ Đon 2 ND)

NGUYỄN HỮU TIẾN

 

 

Tm Cha

Trần Thanh Xun
(Lữ Đon I ND)

Ryan Mit

 

 

Tm

L Thị Tuyết Nga
(i nữ Đại T L Văn Ngọc)

Trần thị Ng

 

 

Tm

Tr/U L Chơn Thnh

Phi Nga GL

 

 

Tm cha

MĐ V Tiều

(TĐ1ND)

V Thị Trc

 

 

Tm bạn

MĐ Thạch Hn

 

 

Ng Sỹ Hn,Đ/y KQ

 

 

Tm bạn

Phạm văn Thnh

(ĐĐ72 TĐ7ND)

 

 

trần đnh ton

 

Tm cha

Dinh Văn Tiết

 

 

 

Đinh B Việt

 

 

 

Tm

Mai QYSĐND

 

 

 

Hồ Quang Minh

 

 

Tm cc bạn ĐĐ22 TĐ2 Nhẩy D

 

 

 

Nguyễn Văn Chơi

 

Tm

Đ/U Lộc ĐĐT15 TĐ1 Nhẩy D

 

 

 

 

Trần Văn Bi

 

Tm cc bạn TĐ 7 Nhẩy D

 

 

 

 

NGUYỄN PHI HNG

 

Tm Đon Hội

(Tiểu Đon 3ND)

 

 

MĐ Dũng

 

MĐ Hng (cận)

ĐĐT82(Tiểu Đon 8ND)

 

V Gio

 

MĐ Trần Ch Mỹ

(Trinh St 4)

 

Phan Tuấn Phi

 

Tm anh

T/S Dương Văn Đng

(TĐ7ND)

 

Dương Văn Tnh

 

Tm

Đ/U Nguyễn Trung Hiếu

(TĐ3PBND)

 

Do Tong

 

Muốn lin lạc anh em TĐ9ND

       

 

MĐ Tường Duy Bi

 

Tm

Th/y L Văn Thọ

(TĐ2 Pho Binh Nhẩy D)
       

 

 

Tm

Đ/U Nguyễn Trung Hiếu

(Pho Binh Nhẩy D)
       

 

Triệu Sang

 

 

Tm

Đo Sơn Hải


       

 

Đo Thị Kim Ngọc

 

Tm

Nguyễn Xun Qu  

(TĐ3PBND)
       

Jaly

 

Tm

Đ/U Ng Văn Quảng

Tr/U Phạm Gia Đm

(cc bạn ĐĐ 71)
       

 

Triệu Sang

 

Tm

T/U Phạm Như Ngọc

(cng cc bạn TĐ2ND)
       

 

Hong B Linh

 

Tm

Tr/U Nguyễn Duy Yn 

(trước đng tại Tam Hiệp)
       

 

Tuyết Nga

 

Muốn lin lạc

Đại Uý L Hữu Phước 

TĐ1PBND
       

 

Phạm Ngọc Anh

 

Muốn lin lạc

T/U Lăng Tch Hương ,

T/U Mượt ,

C/U V Ngọc Anh

 

       

 

Thượng Sĩ Vũ Đnh Giang

 

 

Muốn lin lạc

Tr/Uý Cho ĐĐT114/TĐ11 

Đại Uý Hải SQB3/TĐ11 

Tr/Tá M̃ TĐP/TĐ11
       

 

Thượng Sĩ Phng Ngọc Thuận

 


        Tm cc bạn

Thuộc TĐTT Nhẩy D

 

Phan Văn Minh

 


        Tm tin tức

Cc bạn Thuộc TĐ3 Nhẩy D

 

Trần Văn Chnh

 

 


        Tm tin tức

Trung T Bi Văn Chu
(PBND)

Nguỹn Thế Lương

 

 


        Tm tin tức

Qu chiến hữu
(Thuộc TĐ3ND)

B1 Nguyễn Văn Phương

 


        Tm tin tức

Nguyễn Quốc Việt
(TĐ2PBND)

Nguyễn Văn Tỵ

 


        Tm tin tức

Anh em Lữ Đon 3 ND
(bị bắt ở Khánh Dương ở

T̉ng Trại Tù Binh ś 6 Lam Sơn , Dục Mỹ )

MĐ Nguyễn Phạm Phc

 


Tm tin tức

Th/y Trần Bửu Lộc
(ĐĐ73 TĐ7ND)

(ĐĐ142 TĐ14ND)

MĐ V Thanh Hải

 


Tm tin tức

Đồng đội kho 143 Nhẩy D
(B2 Nguyễn Đnh Thăng)

 

 


Tm tin tức

Đm Quang Ton
(ĐĐ91 TĐ9ND)

Nhan Dam

 


Tm tin tức

Chuẩn y Nguyễn Văn Rạng‏
(ĐĐ22 TĐ2ND)

Nguyễn văn Phc

 


Tm

Hồ Thanh Trung Dũng‏

(thư k ĐĐ82)

V Giao

 


Tm

Th/t L Mạnh Đường‏

 

Thanh Chu v Lệ An

 


Tm

T/U Phng Văn Thc
(Thuộc TĐ6ND)

Phạm Thanh Huyền

 


Tm

Nguyễn Đăng Thanh
(v cc bạn thuộc B5 TĐ1ND)

Duy Năng

 


Tm

Nguyễn thị Bch Thủy
(i nữ của Đại T Thọ)

Hoa Bien

 


Tm

Bùi Đức Tún
(khóa 5/72 TBTĐ)

Bùi Ngọc Tường

 


Tm

L Quang Danh
(Con Tướng L Q Lưỡng)

Johnny Vo

 


Tm

Nguyễn Văn Hưng ,
(Pho Đội A/TĐ2PBND)

Nguyễn Văn Viễn

 


Tm

Th/U Thạch Dch
(TĐ3ND)

Nguyễn Văn Lập

 


Tm

Đ/U Nguyễn Phi Phượng
(Pho Binh ND)

Trịnh-ngọc-Đon

 


Tm

Nguyễn Ph Ha
(Tiểu Đon 3PB ND)

Nguyễn Đỗ Hng

 


Tm anh

Trung y Nguyễn Thng
Tiểu Đon 5 NDLm Duy Anh

 


Tin tức về địa điểm

Trung y Thinh ĐĐT 111
nằm xuống ở Charlie


Nguyễn Vinh Thuận

 


Tm Nguyễn Văn Phc Tiểu Đon 1Quy Quang

 


Tm cc bạn ĐĐ30 TĐ3NDNguyễn Thanh Sơn

 


T
S Nguyễn Anh Minh
ĐĐ2 TS

Nguễn Tấn Thanh

 

 

Tn tin tức của
Cc bạn kho 10 SQTB Đồng Đế
Anh em MĐ TĐ7ND

Tuấn Phi

 

      , , ,  

 Lin lạc thư từ, xin email tới: nhayduvietnam@outlook.com