T́m Đ/u Nguyễn Trung Hiếu TĐ3PB Dù, là bạn học từ thập niên 60 ở Tân Định Saigon. 

Nguyễn Trung Hiếu (hoặc Khải hay bị gọi là Khải hô nghe nói đang đinh cư ở Bắc California, 2 MĐ nầy hồi trong trại tù rất thân nhau). th́ gởi email cho ḿnh là dofamily1944@yahoo.com 

 

Rất cám ơn bạn có ḷng chăm chút đến đồng đội.

 

Thân chào

Do Tong