Tm anh

Họ tn: DƯƠNG VĂN ĐNG
Qu qun: Quảng Trị.
Cấp bậc: Trung Sĩ - Sư đon nhy d thuộc Lữ Đon 2, Tiểu Đon 7
(Trước do ng: Nguyễn B Trước lm Tiểu Đon Trưởng - Sau do ng: L
Minh Ngọc lm TĐT).
Tốt nghiệp kha bổ tc tại Đ Lạt năm 1966.

Em
Mong tin.
Chu Dương Văn Tnh
ĐT: (+84) 0938954459
Email: vivumai@gmail.com