-Nguyen Thanh Son, truoc thuoc tieu doan 3, ĐĐ 30 Nhẩy Dý

So quan:70128714.Nay o viet nam.Muon tim cac ban cung tieu doan.Mong nhan duoc su phan hoi thong tin tu cac ban.
chan thanh cam on.

 Email: kwon_army@yahoo.com