NGUYỄN HỮU TIẾN                                                                                                                

Thuộc tiểu đon 2 d,đại đội 24 ,do ng ,TRUNG QU DŨNG .ng NGUYỄN ĐNH NGỌC (tiểu đon trưởng)   tiểu đon ph l ng HẠNH từ khe thai (quảng trị) về lại thượng đức thuộc quảng nam đ nẳng  ,sau đ c lệnh về si gn rồi bị thương,hiện nay ti đang sng tại đ năng.                                                                            

 điện thoại:01236801148        

TM LẠI NGƯỜI THN ĐƠN VỊ NHẢY D                   

doannho88@gmail.com