Ti: Binh nhất Triệu Sang, số qun: 75/122727, l thư k hnh qun của đại đội, thuộc Đại đội 71, Tiểu đon 7 Nhảy d.
Ti bị thương tại chiến trường Thượng Đức (1062) thng 11/74. Sau đ được đưa về Tổng y viện Cộng Ha (Si Gn) để chờ ra Hội đồng y khoa để phn loại. Đến ngy 30/4/75 cộng sản bắc việt tiến chiếm miền nam v ti bị bọn chng đuổi ra khỏi Tổng y viện. Tnh trạng thương tật: Điếc cả 2 tai v hư phổi phải do trng 1 mnh đạn ở ngực. Đ 40 năm tri qua ti sống trong tủi nhục v lc no cũng nhớ đến đồng đội. Qua email ny ti muốn gửi đến Trung t Nguyễn L, TĐT TĐ7ND, Đại y Ng Văn Quảng ĐĐT ĐĐ71, Trung y Phạm Gia Đm trước kia từng l trung đội trưởng của ti, sau ny về lm ĐĐT ĐĐ74 cng tất cả anh em chiến hữu trong  ĐĐ71 lời chc sức khỏe v lời cho trn trọng.

 
Mọi lin lạc xin ghi về địa chỉ : Triệu Sang, số nh 86, ấp Ph Bnh, x Ph Tm, huyện Chu Thnh, tỉnh Sc Trăng, Việt Nam.
Địa chỉ Email; sangtrieu1954@gmail.com