Trung y Thinh đ mất năm 1972 cn nằm đu đ ở Charlie, gia đnh mong mỏi đưa anh về để quy tụ với bố mẹ. Nhờ cc Nin Trưởng , cc Mũ Đỏ, nếu tham dự trận đnh đ, hay biết r vị tr nơi anh Thinh nằm xuống, xin cho gia đnh biết để thực hiện nguyện.

Rất cảm ơn.

Email: Nguyễn Vinh Thuận nguyenvinhthuan1956@yahoo.com