PHẠM TRƯỜNG SINH

ĐẠI ĐỘI 81/ TĐ8 ND. KBC 3119.

S ĐIỆN THOẠI  0902 709 813

ĐỊA CHỈ 399/16/21. ĐƯỜNG L THI TỔ. F9 .QUẬN 10. TP HỒ CH MINH. VN

 

TM ANH NGUYỄN ĐNH CƠ

TĐ8ND.