San Jose ngay 13 tháng 2 năm 2014

chung toi đang t́m cô Nguyễn thị Bích Thủy là ái nử cũa ông Đại Tá Nguyễn Văn Thọ, và la`ban  học đồng khóa cũa chúng tôi.

Chúng tôi là anh em cựu sinh viên khóa một trường đại học Khoa học kỹ thuật , viện đại học Minh Đức, có thiết lập trang blog: http://svkhktmdk1.blogspot.com/đễ t́m lại bạn củ sau hơn 40 năm. Năm 82 một số anh em bạn học cũ có gặp cô Thủy ở Kualar Lampur trước khi cô ấy về định cư ơ Úc . Sau đó chúng tôi mất liên lạc với cô ấy cho đến bây giờ

Nếu quí ông có thông tin về đại tá Thọ và gia đ́nh, có thễ giúp chúng tôi liên lạc lại cô Thủy? Xin đa tạ.

Kính thư,

Hoa Bien
ksmdk1@gmail.com