T́m Nguyễn văn Khoa trước năm 1975 phục vụ tại Quân nhu nhảy dù tại Sàigon nhà ở trong khuôn viên nhà thờ phú thọ cạnh trường đua ,bạn nào biết tin của Khoa xin liên lạc về:

hoainam742003@yahoo.com

Million Thanks

HN