NHẮN TM ĐỒNG ĐỘI MỦ ĐỎ

Knh gởi : Qy Anh Chị v nhừng người bạn trong đại gia đnh Mủ Đỏ

Ti NGUYỄN PHI HNG, S.Q.73/206774 ĐĐ.72 T.Đ 7 D

KBC 4919 KHA 227

Bị thương trận ma h đỏ lữa Huế - Qung Trị 1972

Tiểu Đon Trưởng : Thiếu T Trần Đăng Khi

Đại Đội Trưởng : Đại y Phạm Ngọc Đang

 

Mong qu anh chị nhận được thư ny xin lin lạc về số my :

01645.367.260

Thnh thật xin cảm ơn .

 

D cố gắng

Email: tieudi6789@gmail.com