Chị l :ĐO THỊ KIM NGỌC tm em tn ĐO SƠN HẢI sinh năm 1955 , trước ở nh số 33, đường Chi Lăng - , đi lnh nhảy d năm 1973, gia đnh mất lin lạc từ 30/04/1975, c anh rể l NGUYỄN VĂN NĂM

 

---
Vo Van Phuoc
Tel : 84 908 919 045
(84.8) 62510930
Email: caheo200x@yahoo.com