- Họ và tên: Lê Đa

- Nhập ngũ năm 1965

- Sư đoàn dù

- Lữ đoàn 1

- Tiểu đoàn 1

- Đơn vị K3C4563 

Chỉ huy trực tiếp: tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thu Lương

- Lữ đoàn trưởng Lê Quang Lưỡng

- Sư đoàn trưởng Dư Quốc Đống

Ông là người trực tiếp tham gia chiến dịch mậu thân 1968 trận tái chiếm đài phát thanh Sài G̣n. Trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Ninh 1973

t́m lại những người bạn cũ. Xin trân trọng cám ơn!

 Email: Oh MyGod