Knh gửi Ban Phụ Trch Tm Thn nhn,

 

Ti muốn tm TRUNG Y Nhảy D NGUYỄN DUY YN

Đng tại căn cứ Bin Ha năm 1972. M l Bc Phng Bin Ha, em gi l Nhật Lệ

 

Người nhắn Phạm Thị Tuyết Nga

Hnh ti hồi đ đnh km.  

 

 

Nếu cc anh Nhảy D cng đng một đơn vị với Trung U Yn c biết tin tức g của anh Yn lm ơn cho biết tin nh.

Lm ơn lin lạc với ti nếu c tin tức theo địa chỉ email trn

 

Xin cm ơn rất qu anh thật nhiều

 

 Tuyết Nga,

(tuyetngapham1@gmail.com)