thanh long nguyen 

Email: giusenguyenthanhlong@gmail.com
 

subject: T́m đồng đội cho ông Bác!   

Xin Chào Bác!

Hôm nay con gửi mail v́ muốn t́m những người đồng đội cho người Bác của con là B nht  NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. Số quân: 75/109774. thuộc Trung đội 1, Đại đội 31, Tiểu đoàn 3, lữ đoàn 3 Sư đoàn nhảy dù. Con xin cám ơn. Và rất muốn nhận được sự phản hồi của các Bác.

Con xin Chào.