C người muồn biết tin, Mũ Đỏ Thiếu y L Văn Thọ trước phục vu tại TĐ 2 Pho Binh Nhảy D,
nếu ai biết tin tức g về Mũ Đỏ L Văn Thọ xin email hungvannguyen1953@yahoo.com hay điện thọai:
(714)548-5636.
Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hng