Muốn t́m bạn cũ là Đại uư hay Thiếu tá Pháo Binh Dù tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU, có thoáng thấy ở Khe Sanh năm 1969 nhưng không  nói chuyện được. Là bạn cũ hồi học trường Huỳnh Thị Ngà Tân Định.

 

Ai có thông tin xin email về dofamily1944@yahoo.com . Nguyễn Hoàng Vân Cựu phi công khu trục