Xin quí vi giúp đỡ :
 
Bất cứ tin tưc nào liên quan đến: ĐÀM QUANG TOÀN
 
Là cán binh cộng sản bắc việt hồi chánh
 
Dă gia nhập SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A
 
Gần trước ngày 30/4/75 là lính ( không rơ cấp  bậc ) Đ Đ 91_TĐ 9 ND

 
 Xin liên lạc về địa chỉ email  nhandamsm@gmail.com
 
 Thay măt vợ và các con của TOÀN ( đă mất liên lạc từ sau 30/4/75 ). Xin cảm ơn qúi vị