Những ngy xưa thn i

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Trần mạnh Chương

Cao văn Vin

Saut D Trận

Thủ Khoa K 11/72 SVSQTB

Q Thăng cấp

Bằng D bỏ ti

Bằng D bỏ ti mặt sau

Chứng chỉ tại ngũ

Nghỉ ngơi

Tết Mậu Thn

TrT Trần Hữu Ph

Tr T L Văn Ngọc

/U Tm TT Mễ T 11

Tuấn Phi

Tiến Ln

Nin Trưởng ỗ ức Hạnh

T.T ỗ Cao Tr

Giữ đất

Cc Nin Trưởng MD

Cố Đại T Nguyễn Đnh Bảo

M Vinh

Tư Lệnh Ph SDND Trương Vĩnh Phước

La Trinh Tường

Tr/U Triệu 1966

1968 Tiến ln

T.T Ng Quang Trưởng

Tr/U Qun TĐ11 ngồi trn chiến xa

Trần mạnh Chương

1968 Ven Đ Si Gn

Trần mạnh Chương

Tr 3/82 TĐ8ND Th/U Bảo Huệ

/U Triệu tại Ấp ồn 1968

Viet Cuong

Cc MĐ thuộc T 7 &14 giữ an ninh trn tầu Trường Xun 1975

 

sang sng

     

                                                             Photo Album , ,
1
  Trung tm ngm luận của Gia Đnh Mũ Đỏ Việt Nam  nhaydu.com