Kinh thua các Cô, Chú, Bác!

Cháu Tên  Anh Nguyễn, bố cháu là Dai Tá Nguyễn Thế Lương( lữ đoạn trưởng lữ đoạ̀n 369 Thuý Quân Lục Chiến). Cháu muốn t́m tin tức của Bác Trung Tá Bùi Văn Châu, nếu các Cô, Chú, Bác nào biết về tin tức của Bác Châu xin chỉ giúp cho cháu. Cháu muốn t́m tin tức của con gái Bác ấy là chị Bùi Thị Hiếu ở cùng trại tị nạn Pulau Bidong 1989 với cháu.

Cháu xin chân thành cám ơn,

Cháu Trâm Anh Nguyễn

 anh.nguyen@comcast.net