Kính thưa quư vị:
 
Tôi có người em là Chuẩn Uư NGUYỄN VĂN RẠNG thuộc ĐĐ22. TĐ2ND, Sốquân 69/142.836, KBC 4727
Năm 1972 sau trận Delta ở Kontum, TĐ của em tôi được đưa về BiênḤa và sau đó được điều lên LaiKhê
và được thả xuống Tàu Ô/Tân Khai để giải tỏa QL13 vào An Lộc.  Em tôi tử trận ngay khi nhảy xuống bên kia cầu Suối Tàu Ô và không đem xác về được.  Gia đ́nh chúng tôi bặt tin từ những ngày ấy cho đến lúc này.
Là anh trai, tôi cố gắng rất nhiều để t́m kiếm tông tích của đứa em vắn số này và chỉ được biết như sau từ Đ/Uy  Đặng Huy Sinh, ĐĐT/ĐĐ23/TD2ND xác nhận có trùm poncho cho em tôi lúc tăng viện cho ĐĐ22. tại mặt trận, ngoài ra những sĩ quan cùng đơn vị như Đ/U Lê Thơm, Th/Ta Trần Công Hạnh/ Tr/U Lâm Trọng Hà, Đ/U Thanh. . . không ai c̣n nhớ ǵ về em tôi hết.
 
Xin trân trọng kính chào với ḷng biết ơn vô vàng của chúng tôi,
 
Kính thư
 
 
Nguyễn văn Phúc
Phuc nguyen (pvnguyen01@hotmail.com)