Tôi là Thượng Sĩ Vũ Đ́nh Giang . Thường vụ cuối cùng của DD23 / TD2ND 
/ KBC 4247 .
T́m bạn là TS1 LÊ VĂN DẪN cùng DD23 .Sau thuyên chuyển về LD4 . Tôi
rất muốn biết tin các bạn cùng đơn vị , hoặc các bạn khóa 3 Đa Năng .
T/U Lăng Tích Hương , T/U Mượt , C/U Vơ Ngọc Anh ...
Nhận được tin này các bạn trả lời cho ḿnh ngay hoặc DT số 0908463517
.Rất mong tn các bạn .

Email về: giangdu23@gmail.com