Trần Thanh Xun( Xun sơn)

Trong Lữ đon 1 nhảy d.

Cấp bậc con khng r chỉ nhớ l đại u trở ln thi.

Sau năm 1975 th cũng dẫn lnh vượt bin qua mỹ.

Lm ơn tm dm con.

 

 

Ryan Mit

Email: ryanmit911@gmail.com