Tiểu Sử Tiểu Đoàn 3 Nhẩy Dù

 

 

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập vào ngày 1/9/1952 tại Trường Bưởi Hà-Nội, quân số lấy từ

các quân nhân Việt và Pháp thuộc Tiểu Đoàn 10 Nhảy Dù Thuộc Điạ ( 10e bataillon de parachutistes

Coloniaux bị thiệt hại nặng trong trận giao tranh với CSBV tại Ba-Vì, Bắc Việt). Quân số đầu tiên cuả

đơn vị gồm 446 Pháp và 408 người Việt, đa số là người Nùng và dân thiểu số vùng Thượng Du Bắc Việt,

do một Sỉ quan Pháp làm Tiểu Đoàn Trưởng.(Monteil: 9/1952 – 6/1953, Mollo: 6/1953 – 1/1954 ) Việc

huấn luyện nhẩy dù và đơn vị được thực hiện tại Trường Nhảy Dù ở cạnh phi trường Bạch Mai Hà Nội.

Huấn luyện căn bản quân sự và kỷ thuật tác chiến được tổ chức tại đơn vị.

Trong những tháng còn lại của năm 1952, TĐ3ND thường hoạt động đến cấp đại đội trong tỉnh

Hà Đông phía Tây Nam Hà-Nội. Trong năm 1953, TĐ3ND cũng đã một vài lần tham chiến trên chiến

trường Hạ Lào, như tại Na Sản, ngày 13/5/1953, TĐ3ND được đưa tới chiến trường Xiêng Khoang trong

cuộc hành quân Mimosa, chỉ chạm địch lẻ tẻ và đến tháng 6/1953 được trở v Hà-Nội bảo vệ an ninh cho

trục lộ 60.

Ngày 28/7/1953 TĐ3ND được thả xuống Kế Môn để chận đánh Trung Đoàn 95 Việt Minh Cộng

Sản vừa xâm nhập vùng phía Đông tỉnh Quảng Trị trong cuộc hành quân Camargue. Vì gió quá mạnh trên

bải đáp, phi cơ phải bay quần chờ bớt gió trên 1 giờ bay. đến 16.15 giờ TĐ3ND được lịnh nhảy dù xuống

bằng mọi giá. Khi TĐ3ND đáp xuống đất có 2 binh sỉ bị thiệt mạng, gần 60 bị thương nặng, một số vũ

khí nặng bị hư hại. 17.30 giờ, Tiểu Đoàn 3 gom quân và tấn công vào mục tiêu. Trải qua đêm chỉ chạm

địch lẻ tẻ, Trung đoàn 95CSVM đã rút lui. Đến ngày 9/9/1953 TĐ3ND di chuyển đến Hà Nội và đến

ngày 23/12/1953 được đưa sang Seno, Lào.

Đầu năm 1954 Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù di chuyển vào Nam và đóng tại Đồng Đế Nha Trang do

Thiếu tá Mollo là Tiểu đoàn trưởng.

Vào ngày 9/1/1954 CSVM lại mở mặt trận tổng công kích tại Lào, toàn bộ TĐ3ND được không

vận đến Bản Hine Siu, tại đây Tiểu Đoàn 6 BPC bị tấn công mạnh. Ngày 14/1/1954, sáng sớm SĐ320

CSVM lại tấn công vào TĐ3ND, giao tranh dữ dội. Tiểu đoàn 3 bị tổn thất nặng. Vị TĐT người Pháp

Thiếu tá Mollo, TĐP và hầu hết các SQ trong đơn vị đu bi thương vong, trong đó có một Thiếu Úy Việt

Nam tên là Phạm Công Quân mà sau nầy bản doanh của Tiểu Đoàn 3 tại ngã tư Bảy Hiện được lấy tên

Ông. Thiếu Úy Phan Trọng Chinh, một ĐĐT người VN còn sống sót, được đặc cách tại mặt trận lên

Trung Úy và được chỉ định nắm chức vụ TĐT. Sau đó ĐĐ1/TĐ7ND-VN được gửi tới tăng viện. 2 Trung

Đoàn cộng quân rút lui vào rừng sâu.

Một tuần lể sau TĐ3ND di chuyển trở lại Seno và đến tháng 4/1954 được đưa về Pak Se để tái

chỉnh trang và sau đó di chuyển v Hà Nội vào ngày 10/4/1954 để tiếp tục hành quân quanh vùng Gia

Lâm, Cát Bi rồi di chuyển v Pleiku trong khoảng tháng 6/54 để ngăn chận một cuộc tấn công vào thị xả

của VMCS.

Ngày 20/7/1954 Hiệp định Paris chia đôi đất nước. TĐ3ND di chuyển vô Đồng Đế Nha Trang

tham gia vào Liên Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam (3e Vietnamese Groupement Aeroportees Parachutiste –

GAP-3) và trở thành 1 trong 4 Tiểu Đoàn Nhảy Dù đầu tiên của Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam.

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ3ND :

- Ngày 25/3/1955 Tiểu Đoàn 3 được điu động v SàiGòn cùng với Liên Đoàn Nhảy Dù và đồn trú tại

Thành Ông Năm-Hốc Môn. Và đến tháng 5/1955 tham gia chiến dịch đánh dẹp lực lượng Bình Xuyên ở

Sài Gòn chợ Lớn.

- Từ ngày 21/9/1955 đến 24/10/1955 do Đại Úy Phan Trọng Chinh chỉ huy TĐ3ND tham gia chiến dịch

Hoàng Diệu tấn công lực lượng Bình Xuyên tại Rừng Sác.

- Cuối năm 1955, TĐ3ND cùng TĐ6ND tham gia chiến dịch Đinh Tiên Hoàng hành quân truy kích tàn

quân của Ông Ba Cụt tại Tân Quới, Thới Lai và Cờ Đỏ min Tây Nam Việt. Ngày 26/11/1955 khi được

tin quân của Ba Cụt tập trung tại vùng Cái Dầu từ ấp Thanh Lợi đến xóm Láng, Chiến Đoàn Nhảy Dù với

TĐ3 và 6ND có Pháo Binh yểm trợ đã dùng xuồng M2 di chuyển vào ban đêm đột nhập và bất thần tấn

công các đơn vị của ông Ba Cụt. Hai Trung Đoàn Lê-Quang và Nguyển Huệ của Ông Ba Cụt không kịp

trở tay nên bị thiệt hại nặng.

- Ngày 11/11/1960 Tham gia đảo chánh chính phủ Ngô Đình Diệm bị thất bại. (TĐT là Thiếu Tá Nguyễn

Văn Lộc, hậu cứ Tiểu Đoàn là Trại Phạm Công Quân trên đường Lê Văn Duyệt.)

- Ngày 14/7/1962 trên đường hành quân giải tỏa tỉnh Phước Thành, 2 ĐĐ/TĐ3ND di chuyển bằng xe trên

QL13 đến Bàu Bàng thì bị VC phục kích. (Đ/U Lồ Văn Xuân, TĐ phó và Cố Vấn Trưởng bị tử trận )

- Năm 1963, trong cuộc đảo chánh TT Ngô Đình Diệm, TĐT / TĐ3ND đã xác nhận vai trò thuần túy của

quân đội và đứng ngoài mọi tranh chấp chính trị. TĐ3ND được ở lại trại Hoàng Hoa Thám để bảo vệ hậu

cứ và giải giới đoàn Thanh Niên Cọng Hòa tại sân vận động Hoa Lư, trong khi các đơn vị tác chiến Nhảy

Dù khác đu phải tung v những vùng rất xa thủ đô.

- Năm 1964 TĐ3 & TĐ7ND và ĐĐCBND dưới sư chỉ huy của Trung Tá Dư Quốc Đống Chiến Đoàn

Trưởng CĐ1ND hành quân nhảy dù xuống Chiến khu D thuộc vùng Long Khánh.ĐĐCBND có nhiệm vụ

thu dọn dù. Cuộc hành quân đang khai diển thì có lệnh lui binh qua ngã cầu sắt La Ngà để tránh cơn bảo

Lucy vì e ngại CS triệt đường rút lui.

- Trong khi nhảy dù trận nầy có Hạ Sỉ Nguyễn Văn Hồng và Th/T Lê Văn Tô TĐP bị vướng dù trên cây

cao. HS Hồng vì hấp tấp tháo dù nên bị té đập đầu vào gốc cây chết.

- Ngày 03/01/1965 cùng TĐ1ND và 1 Trung Đội CBND hành quân trực thăng vận xuống phía đông

Bình-Giã mở cuộc hành quân truy kích quân CS và sau đó TĐ3ND nhảy vào mật khu Hát Dịch (vì

TĐ4TQLC bị tổn thất nặng, Thiếu Tá Nguyễn Văn Nho TĐT bị tử trận)

- Tháng 3/1965 Hành quân hổn hợp với Bộ Binh và Thiết Giáp tảo thanh mật khu Bời Lời của VC ở phía

Bắc Thủ Đô Sài Gòn. Đại Úy Vương Mộng Hồng thuộc Phòng3/LĐND bị tử trận.

- Ngày 3/8/1965 Hành quân trực thăng vận giải tỏa Trại LLĐB Đức Cơ, Chiến Đoàn 2 ND do Tr/Tá Ngô

Xuân Nghị chỉ huy, Tr/T Trương Kếng TĐT bị thương nặng ở ngực… khi TĐ3ND đụng độ ác liệt với

Trung Đoàn 32 CSBV qua trại LLĐB Đức Cơ.

- Ngày 1 tháng 9 năm 1965, CÐ1ND (TÐ3 và TÐ8ND ) nhẩy xuống gần Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

nhẩy xuống Chiến Khu C vùng Mật Khu Phước Bình Thành lần thứ hai trong các cuộc hành quân truy

lùng, và phá hủy Khu Hậu Cần của địch

- Ngày 18/11/1965 TĐ3ND do Thiếu Tá Khiếu Hữu Diêu làm Tiểu Đoàn Trưởng.cùng Chiến Đoàn Đặc

Nhiệm Nhảy Dù được không vận đến vùng hành quân tham dự chiến dịch Ia Drang giai đoạn 3 để tiếp

viện SĐ1KBKV Hoa Kỳ trong cuộc Hành Quân Thần Phong 7 do Trung Tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy

nhằm tiêu diệt tàn quân của 3 trung đoàn 32,33 và 66/CSBV đang tháo chạy qua vùng ba biên giới Việt

Miên Lào.

- Ngày 12/11/1966 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Quốc Lịch làm TĐT được không vận đến Tam Quan Bồng

n tham dự hành quân Đại Bàng 800 dưới quyn điu động của Chiến Đoàn1/ND do Trung Tá Ngô

Quang Trưởng chỉ huy.

- Từ ngày 18 đến 27/5/1967 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Quốc Lịch chỉ huy tham dự cuộc Hành Quân Lam

n 54 dưới quyn của Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù do Trung Tá Đào Văn Hùng làm Chiến Đoàn Trưởng giải

tỏa áp lực địch quân quanh căn cứ Cồn Tiên và yểm trợ việc thiết lập hàng rào điện tử Mc Namara. Trong

trận nầy Thiếu Tá Lê Văn Huệ TĐT/TĐ9ND bị tử trận.

- Đầu tháng 11/1967 TĐ3ND được không vận đến Dak To tham dự Hành quân liên quân Việt Mỹ dưới

quyn điu động của Chiến Đoàn 3 do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy. Chiến đoàn 3 Nhảy Dù Việt

Nam trách nhiệm tấn công vào sào huyệt của CS trên đỉnh Ngok Wank (đỉnh 1416).

- Bắt đầu từ ngày 31/1/1968, Cộng quân bắt vi phạm lệnh hưu chiến và tấn công vào 24 Tỉnh Thành và

Thủ Đô Sài Gòn mà họ gọi là Tổng công kích Tết Mậu Thân, TĐ3ND tham dự hành quân Ven Đô bảo vệ

Thủ Đô vùng Tân Sơn Nhất, Gia Định.

- Đầu Tháng 4/1968, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù tham dự cuộc hành quân Pegasus từ 1 đến 8/4/1968 để giải

tỏa căn cứ Khe Sanh đang bị CS bao vây trên 70 ngày trong lực lượng của Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù do

Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy.

- Ngày 16/4/1968 Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam lại được không vận từ Khe Sanh đến Huế, nghỉ ngơi

3 ngày chỉnh trang đơn vị và sau đó phối hợp với Lữ Đoàn 1/SĐ101 Nhảy Dù Hoa Kỳ để tấn công và càn

quét thung lủng A-Shau, nơi mà CS dùng làm sào huyệt để tấn công vào cố đô Huế.

- Đầu tháng 5/1968, TĐ3ND được không vận v Sài Gòn và tham gia hành quân giải tỏa ven đô vùng

Hốc Môn, Bến Cát khi Cộng quân bắt đầu cuộc tấn công Mậu Thân đợt 2 từ ngày 6/5/1968.

- Ngày 20/8/1968, TĐ3ND được trở v hậu cứ Trại Phạm Công Quân để bổ sung quân số và Thiếu Tá Lê

Văn Phát thay thế Trung Tá Trần Quốc Lịch làm Tiểu Đoàn Trưởng.

- Ngày 1/5/1969 TĐ6ND bị 2 Trung đoàn 271 & 272 CSBV tấn công và tổn thất nặng ở Xóm Cây Chỏ

Quận Thanh Đin Tây Ninh, TĐ3ND được Đại Tá Lê Quang Lưởng LĐT/LĐ1ND điu động vượt qua

sông Vàm Cỏ gần bến Gò Nổi tiếp viện.

- Ngày 19/5/1969 Hai Trung Đoàn của Công Trường 7 CSBV lại tấn công ào-ạt TĐ3ND tại Cây Chỏ bên

dòng Suối khô gần Bến Cồ Nổi, TĐ3ND phản công, quân CSBV bị thiệt hại nặng, 161 xác bỏ tại trận.

Phần còn lại bị TĐ6ND chận đánh và tiêu diệt dọc khe suối cách đó khoảng 2 km.

- Tháng 7/1969 Tiểu đoàn rút v hành quân ven đô vùng Bình Chánh hổn hợp với SĐ 82 ND Hoa Kỳ.

- Đến ngày 16/10/1969 tham dư hành quân vùng Trại-Bí (Kà Tum) dưới chân núi Bà Đen Tây Ninh.

- Tháng 3/1970 TĐ3ND hành quân ở Bình Long, BCH Tiểu Đoàn đóng quân tại căn cứ Lolita của Mỹ để

lại.

- Ngày 1/5/1970 Hành quân Bình Tây Campuchia, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù do Trung Tá Lê Văn Phát làm

TĐT và Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐP được trực thăng vận vào mục tiêu đánh vào Cục R của VC dưới

quyn điu động của LĐ3ND do Trung Tá Nguyễn Văn Thọ làm Lữ Đoàn Trưởng..

- Bắt đầu từ ngày 8/2/1971 Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù cùng toàn thể SDND tham dự Hành Quân Hạ Lào Lam

n 719 đến ngày 6/4/1972. TĐ3ND trấn thủ tại ngọn đồi 31 bảo vệ BCH/LĐ3ND và đồi 31 bị thất thủ

ngày 25/2/1971.

- Ngày 2/6/1971 TĐ3ND do Trung Tá Lê Văn Phát làm TĐT cùng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù do Đại Tá Lê

Quang Lưỡng làm Lữ Đoàn Trưởng được không vận đến Phi Trường Cù Hanh Pleiku sau đó dùng đường

bộ di chuyển đến Dak To (Tân Cảnh) để giải tỏa áp lực địch quân đang bao vây Căn Cứ 5.

- Ngày 10/8/1971 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐT tham dự Hành Quân tại Tây Ninh, dừng

quân tại Thiện Ngôn độ một tuần lể rồi sau đó vượt biên sang Kampuchea tham gia trận chiến Damber tấn

công vào Bộ Chỉ huy của một Sư Đoàn CS.

- Ngày 20/3/1972 Tiểu Đoàn 3/ND trở lại Tân Cảnh và đóng quân ngay tại CCHL số 5 chuẩn bị cho trận

chiến khốc liệt Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khởi sự tại Min Cao Nguyên nầy mà sau đó ngày 14/4 Trung Tá

Nguyễn Đình Bảo đã tử thương tại CCHL Charlie.

- Ngày 24/4/1972, Tiểu Đoàn 3ND cùng toàn bộ LĐ3ND từ chiến trường Tây Nguyên Kontum đã được

không vận v phi trường Biên-Hoà, sau đó di chuyển bằng xe đến Lai Khê tăng phái trợ lực cho SĐ21BB

để giải tỏa QL13 từ suối Tàu Ô tới An Lộc. LĐ3ND do Trung Tá Trương Vĩnh Phước chỉ huy gồm

TĐ1ND do Trung Tá La Trịnh Tường làm TĐT; TĐ 2 Nhảy Dù do Trung Tá Lê Văn Mạnh làm TĐT và

TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐT.

- Ngày 20/5/1972 TĐ3ND lại được không vận đến Huế tham gia chiến dịch Lôi Phong tái chiếm Tỉnh

Quảng Trị. 2 Đại Đội/TĐ3ND đã tham dự trận diệt chiến xa địch quân trong ngày 2/6/1972 của TĐ11ND.

- Ngày 28/6/1972, TĐ3ND cùng TĐ1ND và TĐ2ND dưới quyn điu động của Đại Tá Trần Quốc Lịch

LĐT/LĐ2ND đã vượt sông Mỹ Chánh tấn công vào phòng tuyến của địch quân ở v phía Bắc mở màn

cho chiến dịch Lôi Phong.

- Trưa ngày 7/7, TÐ3ND bắt đầu tấn công vào quận Hải Lăng. Sau 2 giờ quần thảo địch quân tháo chạy

v hướng Bắc, TÐ3ND đã tái chiếm lại Quận Hải Lăng vào lúc 4.00 giớ chiu. Trong lúc điu quân tái

chiếm quận Hải Lăng, Thiếu Tá Trần Văn Sơn TÐT chẳng may trúng mảnh đạn pháo địch bị thương,

Thiếu Tá Võ Thanh Ðồng TÐP/TĐ9ND v thay thế chức vụ TĐT/TĐ3ND.

- Ngày 12/8/1972, Ðại Tá Trương Vĩnh Phước LÐT/LÐ3ND mở cuộc hành quân v phía Tây QL1 đến

tận chân dãy Trường Sơn. Mở đầu chiến dịch, TÐ3ND từ bờ sông Nhung được lịnh tiến chiếm ngọn đồi

118 ở phía Đông căn cứ Barbara.

- Ðến cuối tháng 12/72 lực lượng Nhảy Dù làm chủ tình hình dọc bờ phía Tây dảy Trường Sơn. Vùng

trách nhiệm của SÐND hoàn toàn được yên tỉnh trước khi hiệp định Ba-Lê được ký kết để người bạn

đồng minh “dỉ đại”của VNCH được “tháo chạy trong danh dự.” ( Withdaw And Run)

- Ngày 11/8/1974 Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù cùng 3 tiểu đoàn 2, 3 & 6 được lệnh di chuyển bằng phi cơ từ phi

trường Phú Bài xuống phi trường Đà Nẵng tham dự mặt trận Thường Đức với trách nhiệm án ngử ở quận

Hiếu Ðức sau khi bàn giao khu vực trách cho Liên Ðoàn 15 Biệt Động Quân / Quân Khu 1.

- Ngày 29/10/1974 áp dụng chiến thuật xa luân chiến, Tiểu Ðoàn 3 ND do Trung Tá Võ Thanh Đồng

(Tiểu Đoàn Trưởng) và Thiếu Tá Trương Văn Vân (Tiểu Đoàn Phó), được lệnh vào thay Tiểu Ðoàn 8

chiếm lỉnh đồi 1062. Khoảng vài ngày sau địch trở lại phản công ào ạt và trận chiến trở nên khốc liệt.

- Sáng ngày 2/4/1975 Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù với quân số tại hàng 493 người do Thiếu Tá Lã Qúi Trang

làm TĐT, Thiếu Tá Trương Văn Vân làm TĐP, Đại Úy Nguyễn Hữu Viên Trưởng Ban 3, được cấp tốc

không vận bằng C130 từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Phan Rang để tăng cường lực lượng bảo vệ phòng

tuyến. Tiểu Đoàn 3 đã đánh một trận chiến quyết liệt cuối cùng trước ngày VNCH sụp đổ 30/4/1975.

Tiểu Đoàn 3 Nhẩy Dù Việt Nam, là một trong những đơn vị đầu tiên của Quân Lực Việt Nam

Cộng Hòa được tuyên dương Bảo Quốc Huân Chương. Kỳ hiệu của đơn vị mang "Giây Biểu chương Tam

Hợp Vàng Xanh Đỏ" do công trận cuà các cấp chỉ huy đầy kinh nghiệm và sự chiến đấu can trường của

tất cả chiến sĩ Nhảy Dù.

Các Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 3 Nhẩy Dù :

1- Trung Úy Phan Trọng Chinh (15/1/1954 đến 6/1960) Trong trận đánh tại Hin Siu Lào, TĐ3ND do

Thiếu Tá Mollo làm Tiểu Đoàn Trưởng bị thiêt hại nặng, Thiếu Úy Phan Trọng Chinh đang là Đại Đội

Trưởng, được đặc cách mặt trận thăng Trung Úy và được chỉ định nắm chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng cho

đến tháng 6/1960 sang thành lập Bộ Chỉ Huy Binh chủng BĐQ.

2- Đại Úy Nguyễn Văn Lộc (6/1960 đến 12/11/1960) từ Phòng 3 Lữ Đoàn Nhảy Dù v thay thế Thiếu Tá

Phan Trọng Chinh đến tháng 11/1960 tham gia đảo chánh bị thất bại và bỏ sang Kampuchea tị nạn.

3- Thiếu Tá Đàm Văn Qúy (12/11/1960 đến 5/1961) Từ phủ Tổng Thống được chỉ định v nắm quyn

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3ND cho đến khi thuyên chuyển sang Lực Lượng Đặc Biệt.

4- Thiếu Tá Khiếu Hửu Diêu (5/1961 đến 1965) Từ phủ Tổng Thống v nắm quyn Trưởng Phòng 3

LĐND. Sau tháng 5/1961 được chỉ định thay thế Thiếu Tá Đàm Văn Quý cho đến năm 1965.

5- Thiếu Tá Trương Kế Hưng (1965 đến 8/1966) Từ Phòng 2 Lữ Đoàn Nhảy Dù được chỉ định thay thế

Thiếu Tá Khiếu Hữu Diêu cho đến năm 1966 vì bị thương nặng trong trận Đức Cơ )

6- Thiếu Tá Trần Quốc Lịch. ( 8/1966 đến 8/1968 ) Thay thế Trung Tá Trương Kếng từ trận An Khê

Quân Khu 2 cho đến tháng 8 năm Mậu Thân.

7- Thiếu Tá Lê Văn Phát ( 8/1968 đến 5/1971 sau trận Căn Cứ 5 ) Thay thế Trung Tá Trần Quốc Lịch

từ tháng 8 năm Mậu Thân đến sau trận đánh Căn Cứ 5 vào cuối tháng 5 / 1971 bàn giao lại cho Thiếu Tá

Trần Văn Sơn.

8- Thiếu Tá Trần Văn Sơn ( 5/1971 đến 7/7/1972 ) Thay thế Trung Tá Lê Văn Phát cho đến mùa Hè đỏ

lửa 1972 sau khi tái chiếm quận Hải Lăng và bị thương vào ngày 7/7/1972 .

9- Thiếu Tá Võ Thanh Đồng ( 7/7//1972 đến 9/1974 ) Thay thế Trung Tá Trần Văn Sơn từ ngày

7/7/1972 đến tháng 9/1974 trong trận Thường Đức bàn giao lại cho Thiếu Tá Lã Qúi Trang.

10- Thiếu Tá Lã Quý Trang ( 9/1974 đến 30/4/1975 ) thay thế Trung Tá Võ Thanh Đồng đi học khóa

Tham Mưu Cao Cấp chỉ huy TĐ3ND tham gia trận đánh Thường Đức rồi Trận Phan Rang cho đến ngày

tàn cuộc chiến 30/4/1975.

Tài liệu tham khảo:

- Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù trong hồi ký của cựu Đại Tá Khiếu Hữu Diêu nguyên là Tiểu Đoàn Trưởng

TĐ3ND trong thời gian từ năm 1961 đến năm 1965 trên trang nhà www.nguyenkhoanam.com

- 3e bataillon de parachutistes vietnamiens on Wikipedia L’encyclopedie libre en Française

- Insignia of The Republic Of VietNam Airborne Division copyright @ 2002 by Harry F. Pugh

- Phỏng vấn trực tiếp các vị Niên Trưởng và chiến hữu trong SĐND: Đại Tá Lê Văn Phát, Trung Tá

Hàng Công Thành, Đại Tá Nguyễn Phẫm Bường,

Trích từ quyển ‘20 Năm Chiến Sự’’- Binh chủng Nhảy Dù

Đại Úy Võ Trung Tín

Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202

Đại Úy Nguyễn Hữu Viên

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435

Email: pvotin@gmail.com