Tiểu Sử Pháo Binh Sư Đoàn Nhẩy Dù

 

 

Năm 1954, khi hiệp định Genève được ký kết xong, nước Việt Nam bị chia đôi lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới hai miền, tức sông Bến Hải là địa dư chia đôi đất nước, miền Bắc thuộc về phe Cộng Sản do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, miền Nam thuộc về phe Quốc Gia do Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Ngô Đình Diệm lãnh đạo.

Các đơn vị Nhảy Dù Việt Nam gồm TĐ3ND, TĐ5ND, TĐ7ND và Bộ Chỉ Huy CĐ3ND được chỉ huy bởi các sĩ quan Pháp.  Có rất ít sĩ quan Việt Nam, được di chuyển từ Hà Nội vào Nha Trang, đồng thời đón nhận TĐ1ND, TĐ6ND đồn trú tại miền Nam thành lập Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam, chính thức do các sĩ quan Việt Nam chỉ huy từ ngày 29 tháng 9 năm 1954. Có tài liệu cho rằng được bàn giao từ ngày 1 tháng 5 năm 1954. Tài liệu này có thể sai lầm, vì lúc đó các đơn vị Nhảy Dù chưa di chuyển hết vào Nam.  Thiếu tá Đỗ Cao Trí được vinh thăng Trung tá chỉ huy Liên Đoàn Nhảy Dù từ ngày đó.

Nhu cầu yểm trợ Liên Đoàn, Tiểu đoàn Trợ Chiến Nhảy Dù do Đại úy Nguyễn Thọ Lập thành lập, bao gồm các đại đội: Truyền Tin, Công Binh, Kỹ Thuật, Vận Tải, Súng Cối 106 ly..v..v.. 

Đại đội súng cối 106 ly chính là nguồn gốc của Pháo Binh SĐND, các sĩ quan trong đại đội phần lớn được huấn luyện qua khóa sĩ quan căn bản pháo binh; còn một số khác chưa được huấn luyện căn bản pháo binh, cán bộ cấp dưới đều được huấn luyện qua các khóa CC 1, CC 2, B 1, B 2 pháo binh.

Năm 1960, Liên đoàn Nhảy Dù được cải danh thành Lữ Đoàn Nhảy Dù, Đại đội súng cối được cải danh thành Pháo đội Súng cối Nhảy Dù.

Năm 1965, Lữ Đoàn Nhảy Dù được cải danh thành Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam, vì vậy Tiểu Đoàn Pháo Binh SĐND được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1965.

Tiểu Đoàn Trưởng là Thiếu tá Huỳnh Long Phi. Ông rất vất vả trong giai đoạn đầu, vì không đủ sĩ quan cho nên ông phải làm việc kiêm nhiệm phần vụ của các sĩ quan tham mưu, ông chính là vị đàn anh, thanh liêm, kỹ thuật Pháo Binh giỏi, tận tụy với đơn vị, làm gương cho tất cả các Pháo Thủ Mũ Đỏ, nhờ ông mà Pháo Binh Nhảy Dù mới học được kỹ thuật Nhảy Dù với súng đại bác 105 ly.

        Pháo Đội A được thành lập do Trung úy Nguyễn Văn Nghi
        Pháo Đội B được thành lập do Trung úy Hà Minh Phương
        Pháo Đội C được thành lập do Trung úy Bùi Đức Lạc
        Pháo Đội CH được thành lập do Trung úy Lâm Quang Thường.

Trong thời gian này mỗi Pháo đội Nhảy Dù yểm trợ trực tiếp một Chiến đoàn Nhảy Dù, mỗi Tiểu đoàn Nhảy Dù chỉ có một toán Tiền sát viên Pháo binh.

Mãi tới tháng 6 năm 1968 mới có Tiểu Đoàn Phó kiêm ban 3 là Đại úy Bùi Đức Lạc, Đ/U Lạc đã được Thiếu tá Phi hướng dẫn trong mọi công việc điều hành hằng ngày, khi ở hậu cứ cũng như lúc hành quân, nhất là kỹ thuật nhảy dù với súng đại bác, cho nên Pháo đội C là pháo đội đầu tiên thao dượt nhảy dù với súng đại bác.

Tháng 6 năm 1968, Tiểu đoàn Pháo Binh SĐND được đổi tên thành TĐ1PBND, các Pháo đội kèm theo con số 1 đi sau, các tiểu đoàn trưởng gồm:

        Thiếu tá Huỳnh Long Phi 1965-1969
        Thiếu tá Trần Thanh Liêm 1969-1971
        Thiếu tá Bùi Đức Lạc 1971-1973
        Thiếu tá Nguyễn Bá Trí 1973-1975

        Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
                2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội
                2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đoàn. 

 Tháng 6 năm 1968 BCH/PB Sư đoàn Nhảy Dù được thành lập Trung tá Huỳnh Long Phi kiêm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Pháo Binh SĐND. Các chỉ huy trưởng gồm:
                Trung tá Huỳnh Long Phi 1968-1971
                Trung tá Nguyễn Văn Tường 1971-1975  

Tháng 6 năm 1968 Tiểu  Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập tại căn cứ Hoàng Hoa Thám do:

        Thiếu tá Nguyễn Văn Tường Tiểu Đoàn trưởng,
        Đại úy Nguyễn Văn Lước Tiểu Đoàn phó,
        Trung úy Nguyễn Ngọc Triệu Pháo đội A2,
        Trung úy Phùng Đức Vinh Pháo đội B2,
        Trung úy Nguyễn Bá Trí Pháo đội C2,
        Trung úy Vương Văn Hải Pháo đội CH2.

Các pháo đội đều thụ huấn tại Trường Pháo Binh QLVNCH. Hạ tuần tháng 11 năm 1968 Tiễu đoàn 2 Pháo Binh SĐND lên đường hành quân.  Xuất quân lần đầu, TĐ2PBND yểm trợ trực tiếp cho LĐ2ND, tham chiến tại Tây Ninh.  

Các tiểu đoàn trưởng gồm:

        Thiếu tá Nguyễn Văn Tường 1968-1971
        Thiếu tá Bùi Đức Lạc 1971
        Thiếu tá Nguyễn Văn Lước 1971-1973
        Thiếu tá Nguyễn Văn Triệu 1973-1975

Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù đã được 1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đoàn. 

Tháng 10 năm 1968, Tiểu đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung do:

        Đại úy Bùi Đức Lạc Tiểu Đoàn Phó,
        Trung úy Trần Văn Thình Pháo Đội A3,
        Trung úy Phạm Văn Ơn Pháo Đội B3,
        Trung úy Đào Văn Thương Pháo Đội C3,
        Trung úy Nguyễn Văn Phong Pháo Đội CH3.

Tới tháng 4 năm 1969 Thiếu tá Bùi Văn Châu được bổ nhiệm làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3PBND, trong tháng 4 tiểu đoàn này xuất quân, yểm trợ trực tiếp cho LĐ3ND tại Biệt Khu Thủ Đô,  hành quân ven đô. Lúc đó Đại tá Lê văn Trang Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh BKTĐ.

Các tiểu đoàn trưởng gồm:

        Thiếu tá Bùi Văn Châu 1969-1971,
        Thiếu tá Nguyễn Văn Nghi 1971-1973,
        Thiếu tá Nguyễn Thành Công 1973,
        Thiếu tá Nguyễn Văn Thông 1973-1975.

Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được 1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội. 

Kễ từ đó ba tiểu đoàn pháo binh của SĐND đã luân phiên tham dự các trận đánh bên cạnh các LĐND, như Tây Ninh, Campuchia, Kontum, Hạ Lào, mùa hè đỏ lửa tại An Lộc, Kontum, Quảng Trị.


                             
 Chỉ Huy Trưởng   Đại tá Nguyễn Văn Tường
               Tiểu Đòan 1 Pháo Binh Nhẩy Dù  Trung tá Nguyễn Bá Trí
               Tiểu Đòan 2 Pháo Binh Nhẩy Dù  Thiếu tá Nguyễn Ngọc  Triệu
               Tiểu Đòan 3 Pháo Binh Nhẩy Dù   Thiếu tá Nguyễn Thông   

 Bùi Đức Lạc


 
 

Khoá 1/74 SQ Đặc Biệt  Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh
(Tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ Ninh Hoà.)
Khoá có 30  Sĩ Quan Nhẩy Dù