Tiểu Sử Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhẩy Dù

 

Ngày thành lập đơn vị

- Ngày 1/5/1954, đệ tam Đại đội Súng cối ra đời do SVVT số 6185/TTM/SC ngày 15/4/1954.

- Ngày 1/12/1965, đổi danh hiệu thành Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhẩy Dù do SVVT số 323/TMP.3/TC/2K-TTM/1/QS/K-TTM/TCTV/K.H/CT/1 Ngày 27/1/1966
- Ngày 1/7/1968 đổi danh hiệu thành   Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh/ND do SVVT số 2681/TTM/3/2/K/TTM/P1/TK/K-TTM/TCQH/N 17TT/K ngày 7/7/1968

Kễ từ đó ba tiểu đoàn pháo binh của SĐND đã luân phiên tham dự các trận đánh bên cạnh các LĐND, như Tây Ninh, Campuchia, Kontum, Hạ Lào, mùa hè đỏ lửa tại An Lộc, Kontum, Quảng Trị

Ba Pháo Đội tác xạ được trang bị đại bác 205 ly kiểu M.102 để đáp ứng với nhu cầu linh d8ộng của lực lượng Tổng Trừ Bị. Từ kiểu súng cũ chậm chạp, khó khăn khi phải tác xạ nhiều hướng khác nhau, M.102 được thay thế trên súng liền nhau tựa trên mặt đất bằng trục lăn, với tâm kích chịu đựng sức nặng và giật hậu khi giàn thế bắn chỉ cần một Pháo Thủ điều khiển trục lăn để thay đổi độ giật trong tác xạ tứ hướng. Kiểu M.102 còn được đẩy lùi nòng hết về phía sau, gói gém giữa càng, thu ngắn chiều dài tối đa khi không tải. Với những đặc tính kể trên, Pháo Thủ Dù rất hãnh diện với khẩu M.102 được trang bị đầu tiên cho Pháo Binh Dù.      

 

Các Đơn vị trưởng liên tiếp

- Đại Úy Levi kể từ 1/5/1954 - 31/5/1955

- Trung Úy Bùi Kim Kha từ 1/6/1955 - 23/5/1956
- Trung Úy Huỳnh Long Phi từ 24/5/1968 - 1/12/1968
- Thiếu Tá Trần Thanh Liêm từ 1/12/1968 - 15/7/1971
- Thiếu Tá Bùi Đức Lac từ 16/7/1971 - 1/1/1973
- Thiếu Tá Nguyễn Văn Thông từ 1/1/1973 - 16/2/73
-
Thiếu Tá Bùi Đức Lac từ 16/2/1973 - 1/10/1973
- Thiếu Tá Nguyễn Bá Trí từ 1/10/1973-


                                                                    Nơi đồn trú liên tiếp
- Trường Bưởi (Hà Nội) kể từ ngày 01/05/1954 - 11/8/1954
- Trại Đồng Đế (Nha Trang) từ ngày 18/08/1954 - 23/08/1955
- Trại Nguyễn Trung Hiếu (Chí Hoà) từ ngày 24/03/1955 - 31/04/1956
- Căn cứ Hoàng Hoa Thám:
 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
- 1 lần tuyên dương trước Quân Đội do CL số 208/TTM/CL ngày 26/04/1968
- 3 bằng tuyên công đơn vị do quyết định số 1029/TTM/TQT/QĐ/BTL ngày 16/12/1968 CL số 121-D/TTM/CL ngày 19/05/1971-CL số 043-D/TTM/CL ngày 10/02/1972