Tiểu Sử Tiểu Đoàn 2 Nhẩy Dù

 

 

Do nhu cầu chiến trường ngày càng gia tăng và sự phát triển của Sư Đoàn Nhảy Dù, Tiểu Đoàn 2

Nhảy Dù được thành lập từ ngày 1/9/1965 bởi Thiếu Tá Lê Quang Lưởng , tại Sài Gòn với quân số từ

các đơn vị bổ sung, các Sĩ Quan và Hạ Sĩ Quan các Khoá 20 VBQG Ðà Lạt, Khoá 19 SQ Trường Bộ

Binh Thủ Ðức, Khoá 40 Hạ Sĩ Quan / Ðồng Ðế. Thành phần cán bộ chỉ huy gồm có: Thiếu Tá Lê Quang

Lưỡng TÐT; Ðại Úy Trần Hữu Bào TÐP; ÐÐT/ÐÐ20 kiêm SQHQ: Trung Úy Lê Văn Mạnh;

ÐÐT/ÐÐ21: Trung Úy Trần Như Tăng; ÐÐT/ÐÐ22: Trung Úy Nguyễn Văn Ðược; ÐÐT/ÐÐ23: Trung

Úy Tạ Văn Ngọc; ÐÐT/ÐÐ24: Trung Úy Thạch Văn Thịnh; Chỉ Huy Hậu Cứ: Tr/Úy Nguyễn Bá Hoạt.

Bản doanh đơn vị đồn trú tại Xã Tân Sơn Nhì, Bà Quẹo, thuộc tỉnh Gia Ðịnh. Sau khi chỉnh trang

quân số và đội ngũ, TĐ2ND được đưa đến thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, tỉnh

Bà Rịa. Lễ nhập khoá do Đại Tá Lý Thái Như, Chỉ Huy Trưởng TTHL/QG/Vạn Kiếp Chủ Tọa, cũng là

ngày Vinh Thăng cấp Thiếu Tá cho Ðại Úy Lê Quang Lưỡng chính thức đảm nhiệm chức vụ

TÐT/TÐ2ND. Việc huấn luyện chiến thuật do một nhóm chuyên gia huấn luyện người Úc (Australian)

đảm trách.

Sau thời gian thụ huấn 3 tháng, cuối năm 1965 Tiếu đoàn 2 Nhảy Dù được đặt dưới quyền điều

động của Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù, về hoạt động giữ an ninh vòng đai cho Biệt-Khu-Thủ-Ðô, đóng quân tại

các Xã Bình-Hưng-Hòa, Vĩnh-Lộc, Tân-Quí vừa chỉnh trang đơn vị, vừa tiếp tục huấn luyện tại chỗ. Và

ngay sau đó TĐ2ND bắt đầu tham chiến tại khu phi quân sự Quảng Trị.

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ2ND :

Các trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ2ND trên khắp các chiến trường được ghi nhận như sau:

- Tháng 2/1966 tham gia trận chiến tại phía Nam bờ sông Bến Hải khi Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) bắt

đầu mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam bằng cách tung quân vượt Vĩ Tuyến 17 xâm nhập

vào Vùng Phi Quân Sự (Demilitarized Zone, viết tắt là DMZ) mà Hiệp định Geneve đã xác lập đó là vùng

phi chiến, trong trận nầy Đ/U Thạch Văn Thịnh tử trận. Từ đó bản doanh của Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù có

tên là Trại Thạch Văn Thịnh.

- Tháng 3/1966 hành quân ven đô, khu Bà Điểm đụng trận khu xa lộ Đại Hàn.

- Trung tuần tháng 11/1967 trong cuộc Hành quân liên quân Việt Mỹ tại Dak To thuộc Quân Khu II,

Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù do Thiếu Tá Trần Kim Thạch XLTV chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng thay thế Thiếu Tá

Lê Quang Lưỡng TĐT, đi du khảo ở Okinawa. TĐ2ND cùng các Tiểu Đoàn 3 và 5 đã tấn công vào ngọn

đồi 1416 trên đỉnh Ngok Wank Kontum. Chiến Đoàn 3 do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy

- Từ ngày 20 đến 24/7/1967 trong cuộc Hành quân Lam Sơn 87, được tăng phái một Chi Ðoàn chiến xa,

TÐ2ND đã đánh tan một lực lượng 2 Tiểu Ðoàn CSBV vừa mới xâm nhập vào vùng Giẫy Phố buồn thiu

ở Quảng Trị. Đơn vị địch hoàn toàn bị thảm bại bỏ lại rất nhiều xác chết trên trận địa; quân ta cũng bắt

sống hàng chục tù binh địch thuộc Sư Đoàn Sao Vàng và tịch thu hầu hết súng lớn và cộng đồng của địch

như đại bác không giật 75 ly, súng cối 82 và 60 ly, đại liên phòng không 12 ly 8 gắn trên xe kéo, đại liên

7 ly 62 và rất nhiều súng cá nhân.

- 11/1967 Hành quân Lam Sơn 75 tại Phú Thứ Thừa Thiên.

- 30/1/1968 Sáng sớm ngày Mồng 2 Tết, Tiểu Đoàn 2 ND phải chạy bộ băng đồng khoảng 20 km, từ

Phong Điền về tấn công vào cửa An Hoà thanh toán lực lượng cộng sản chiếm giữ thành nội và giải cứu

Huề. Đại Úy Nguyễn Hữu Nghi Tiểu Đoàn Phó bị tử thương.

Sau đó trong cuộc chiến Mậu Thân đợt 2, TĐ2ND được tăng phái cho Biệt Khu Thủ Đô để thanh

toán các mục tiêu ven đô do Cộng quân xâm nhập vào thành phố.

- Năm 1969 TĐ2ND tham gia chiến dịch hành quân của Quân Đoàn 3 càn quét các mật khu của CS

trong vùng Tây Ninh Vên Vên, Trà Võ, Vàm Cỏ Đông… Tiểu Đoàn 2 đã tái chiếm ấp Thanh Điền, Toà

Thánh Tây Ninh…

- Tháng 3/1970 Hành quân vượt biên sang Campuchia, giải cứu Việt Kiều bị lính Miên “cáp duồn”

- Từ 8/2/1971 trong cuộc Hành Quân Hạ Lào Lam Sơn 719 đến ngày 6/4/1972 Tiểu đoàn 2 ND do

Thiếu Tá Trần Kim Thạch chỉ huy, trấn ngự tại ngọn đồi chiến lược 30 nhằm án ngữ mặt phía Bắc của

trục tiến quân. Ngày 3/3/1971 Thiếu Tá Lê Văn Mạnh được Tướng Dư Quốc Đống chỉ định nắm giử chức

vụ Tiểu Đoàn Trưởng.

- Ngày 20/3/1972 TÐ2ND do Thiếu Tá Lê Văn Mạnh chỉ huy tham gia chiến trận Mùa Hè đỏ lửa mặt

trận Tây Nguyên, được trực thăng vận đổ xuống trấn đóng Charlie, và từ Charlie đánh bọc ngang hông

TrÐ3/320 để cứu bồ giải vây cho ÐÐ2Trinh Sát ND, sau trận nầy Thiếu Tá Mạnh được đặc cách mặt trận

lên Trung Tá.

- Ngày 24/4/1972, Tiểu Đoàn 2 cùng LĐ3ND từ chiến trường Tây Nguyên Kontum được không vận về

phi trường Biên-Hoà, sau đó di chuyển bằng xe đến Lai Khê tăng phái cho SĐ21BB để giải tỏa QL13 từ

suối Tàu Ô tới An Lộc. Thiếu Tá Ngô Lê Tĩnh thay thế Trung Tá Lê Văn Mạnh chỉ huy TĐ2ND tham gia

hành quân giải tỏa QL 13.

- Ngày 22/5/1972 Không vận đến Huế tham gia chiến dịch Lôi Phong hành Quân Lam Sơn 72 tái chiếm

Quảng Trị. 3.00 giờ sáng ngày 28/6, mở đầu cuộc hành Quân, Tiểu Ðoàn 2ND do Thiếu Tá Nguyễn Ðình

Ngọc chỉ huy dưới quyền điều động của BCH/LĐ2ND vượt sông Mỹ Chánh tấn công vào phòng tuyến

địch mở đầu cho chiến dịch Lôi Phong tái chiếm Quảng Trị.

Ngày 11/8/1974 Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù cùng toàn bộ Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù được lệnh di chuyển

bằng phi cơ từ phi trường Phú Bài xuống phi trường Đà Nẵng tham dự mặt trận Thường Đức trách nhiệm

án ngử ở quận Hiếu Ðức sau khi bàn giao khu vực trách cho Liên Ðoàn 15 Biệt Động Quân / Quân Khu 1.

Khoảng cuối tháng 11/1974 Thiếu Tá Trần Công Hạnh thay thế Trung Tá Nguyễn Đình Ngọc trong chức

vụ Tiểu Đoàn Trưởng cho đến cuối đoạn đường chiến binh 30/4/1975.

Ngày 15/3/1975, TĐ2ND cùng toàn bộ LĐ3ND đang trấn đóng tại Đại Lộc Quảng Nam sau

chiến trận Thượng Đức, được lệnh bàn giao khu vực trách nhiệm cho đơn vị TQLC rồi xuống 2 tàu

Dương Vận Hạm HQ504 và HQ404 của Hải Quân tại cảng Đà-Nẳng để xuôi Nam về phòng thủ Sài Gòn

theo lệnh triệt thoái của bộ TTM.

Nhưng đến chiều ngày 19/3/1975 đang trên đường xuôi Nam sau 2 ngày và 3 đêm hải hành,

LĐ3ND được lệnh đổ quân xuống Cầu Đá Nha Trang để tăng viện cho mặt trận Quân Khu 2. Sau khi cập

Bến Nha Trang Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù điều động các đơn vị thống thuộc trong đó có TĐ2ND đến trấn thủ

phòng tuyến dọc theo QL21 trên đèo M’Drak khởi đầu từ chân đèo Phượng Hoàng đến Khánh Dương.

Các Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 2 Nhảy Dù:

1- Thiếu Tá Lê Quang Lưỡng (01/9/1965 – 25/01/1968):

Sau khi du học về “Tác Chiến Trong Rừng Núi Sình Lầy” tại Mã Lai Á với bằng tốt nghiệp Thủ

Khoa, Đ/Ú Lê Quang Lưỡng được Tướng Dư Quốc Đống chỉ định nhiệm vụ thành lập và đặc cách thăng

cấp Thiếu Tá giữ chức Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2ND từ ngày 01/12/1965. Đến ngày 25/01/1968 Thiếu Tá

Lưỡng được đề cử chức vụ Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn I Nhảy Dù giải vây thành phố Huế và Quãng

Trị trong trận chiến Mậu Thân và bàn giao nhiệm vụ Tiểu Đoàn lại cho Thiếu Tá Trần Kim Thạch T ĐP.

2- Thiếu Tá Trần Kim Thạch (25/01/1968 – 03/03/1971):

Thiếu Tá Trần Kim Thạch thay thế Trung Tá Lê Quang Lưỡng nắm giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng

TĐ2ND cho đến ngày 2/3/1971 khi Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù tham gia cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ

Lào và trấn ngự ngọn đồi chiến lược 30.

3- Thiếu Tá Lê Văn Mạnh (03/03/1971-24/4/1972)

Thiếu Tá Lê Văn Mạnh thay Trung Tá Trần Kim Thạch chỉ huy Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù trấn thủ ngọn

đồi 30 tại chiến trường Hạ Lào cho đến mùa hè đỏ lửa tháng 4/1972 thì được lệnh thuyên chuyển về Sư

Đoàn 7 Bộ Binh và Trung Tá Ngô Lê Tỉnh thay thế chỉ huy Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù giải tỏa QL 13 trong

cuộc chiến giải vây An Lộc.

4- Trung Tá Ngô Lê Tĩnh (25/04/1972 – 6/1972)

Từ Phòng 4/SĐND Trung Tá Ngô Lê Tĩnh tạm thời thay thế Trung Tá Lê Văn Mạnh chỉ huy TĐ2ND

tham chiến giải tỏa Quốc Lộ 13.

5- Thiếu Tá Nguyễn Ðình Ngọc (6/1972 – 11/1974)

Thiếu Tá Nguyễn Đình Ngọc thay thế Trung Tá Tĩnh chỉ huy TĐ2ND tham gia chiến dịch Lôi Phong

tái chiếm Quảng Trị trong mùa Hè đỏ lửa cho đến khi Tiểu Đoàn 2 chuẩn bị tham chiến trận Thường Đức.

6- Thiếu Tá Trần Công Hạnh (11/1974 – 30/4/1975)

Cuối tháng 11/1974 dưới chân đối chiến lược 1062 trong trận Thường Đức, Thiếu Tá Trần Công

Hạnh thay thế Trung Tá Nguyễn Đình Ngọc chỉ huy Tiêu Đoàn 2 tham gia trận chiến Thường Đức cho

đến mặt trận bảo vệ phòng tuyến Khánh Dương cuối đường chiến binh tháng 4/1975.

Tài liệu tham khảo:

- Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù của Dương Văn Sĩ trên trang nhà Nhaydu.com

- Phỏng vấn các chiến hữu trong SĐND: Thượng Sĩ Vũ Đình Giang, phục vụ tại TĐ2ND từ 68 đến 75.

- Insignia of The Republic Of VietNam Airborne Division copyright @ 2002 by Harry F. Pugh

- Phỏng vấn trực tiếp một số chiến hữu và Niên Trưởng trong SĐND

Trích từ quyển ‘20 Năm Chiến Sự’’ - Binh chủng Nhảy Dù

Đại Úy Võ Trung Tín - Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202

Đại Úy Nguyễn Hữu Viên - Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435