Những h́nh ảnh hào hùng ngày xưa .. Không Gian Vương Dấu Giầy
 
 
                          
                                               
 
 
Đêm nay trời đổi gió                          Hoa Dù, Hoa Dù nở   
Nằm đếm sao trên trời                        Ḷng trai, ḷng trai say
Đời những người Mũ Đỏ                    Trời cao vum vút gió
Vui nhiều lắm em ơi                           Xóm làng mờ chân mây
 
 
Từng chuyến, từng chuyến bay            Tôi đi t́m t́nh thương
Nói lên nhiều thương nhớ                    Trời thương yêu mở ngơ
Dù trĩu nặng vai gầy                            Hoa áo đẹp mười phương
Tim run từng nhịp thở                        Máu thù loang Mũ Đỏ                     
                          Từng chiếc lại từng chiếc
                         Hoa Dù nở trong mây
                         Hồn tôi ai chấp cánh
                         Không gian vương dấu giầy
   
 
*.*
 

          Trung Tâm Huấn Luyện Nhẩy Dù và 8 món ăn chơi              

Phương tiện chính của Binh Chủng Nhẩy Dù, bất cứ một người lính Nhẩy Dù nào cũng phải trải qua để được
     chính thức mang chiếc bằng Dù trước ngực. Niềm hănh diện khi đội  nón đỏ
Sau khi được tuyển chọn, các khoá sinh tân binh Nhẩy Dù phải thụ huấn khoá Huấn Luyện Nhẩy Dù tại TTHLND  
 một thời gian và sau khi thực hiện đầy đủ:

Lúc đó khoá sinh mới được cấp Bằng Nhẩy Dù Sơ Đẳng, và công nhận là Chiến Sĩ Nhẩy Dù thực thụ,                                               

Mới được phép mang cánh dù bằng kim khí mầu bạc trên nắp túi áo bên phải.
Nếu thực hiện 40 lần nhẩy dù, sẽ được cấp Bằng Nhẩy Dù Trung Đẳng
Nhẩy 80 lần trở lên, sẽ được cấp Bằng nhẩy dù Cao Đẳng  

 

Bằng Dù bỏ túi của các Quân Nhân Nhẩy Dù

 

       

                                      Những cuộc hành quân nhẩy dù

 

 

  Trung tâm ngôm luận của Gia Đ́nh Mũ Đỏ Việt Nam  nhaydu.com