Tiểu Sử Tiểu Đoàn 11 Nhẩy Dù

 

SONG KIẾM NHẤT GIANG ANH HÙNG TỨ HẢI,
TRỊ TÂY BÌNH BẮC ,THANH SỬ LƯU DANH.

Ngày thành lập đơn vị 01/12/1967

 

Tiểu Ðoàn 11 Nhẩy Dù được thành lập ngày 19 tháng 6 năm 1967 do Thiếu Tá Nguyễn Viết Cần làm Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên tại Sài Gòn với huy hiệu Song Kiếm Trấn ải và nằm trong hệ thống chỉ huy chiến thuật của Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù. Bản doanh của Tiểu Đoàn 11 là Trại Nguyễn Huệ trên đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Ðức. Cũng như các đơn vị nhảy dù kỳ cựu khác, sau khi thành lập và trải qua giai đoạn huấn luyện chiến thuật tại Trung Tâm Huán Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp tại Bà Rịa, đơn vị nầy đã được đưa ngay vào chiến trường đang sôi động khắp các mật trận và khắp bốn vùng chiến thuật với nhiệm vụ bảo quốc an dân.

 

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ11ND :

-  Ngày 29/1/1968 Tết Mậu Thân, ngay đêm giao thừa trong lúc đang thụ huấn tại TTHL Vạn Kiếp chưa làm lể xuất quân, TĐ11ND đã đánh tan một đơn vị tinh nhuệ cấp Trung Đoàn của VC tấn công vào quân trường nầy…

-   Ngày 5/2/1971 TĐ11ND do Trung Tá Ngô Lê Tỉnh làm Tiểu Đoàn Trưởng được không vận đến Đông Hà Quảng Trị để chuẩn bị tham gia cuộc Hành Quân Hạ Lào Lam Sơn 719.

-   12 giờ trưa ngày 8/2/1971), TÐ11ND được trực thăng vận thả xuống tại một địa điểm được chỉ định nằm cạnh QL9 và cách biên giới Lào Việt khoảng 5 km để thiết lập căn cứ hỏa lực Bravo yểm trợ cho cuộc tiến quân sang Lào.

-  Ngày 4/4/1971, TĐ11ND do Trung Tá Ngô Lê Tĩnh chỉ huy cùng toàn thể LĐ2ND được không vận lên Pleiku từ phi trường Đông Hà bằng phi cơ C141 của Hoa Kỳ tăng phái cho Sư Đoàn 22 Bộ Binh để mở cuộc Hành Quân Quang Trung 22/2 giải tỏa áp lực địch quân quanh Căn Cứ 6 ở Kontum.

-  Ngày 25/3/1972 Tiểu Ðoàn 11 Nhẩy Dù do Trung Tá Nguyễn Đình Bảo làm Tiểu Đoàn Trưởng vừa từ Sài Gòn ra Quân Khu II được trực thăng vận đổ ngay vào căn cứ Charlie thay thế TĐ2ND trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa tại mặt trận Tây Nguyên. Ngày 12/4/1972 khoảng 11 giờ trưa đạn pháo của địch quân đã đánh trúng vào hầm Trung Tâm Hành Quân của Tiểu Đoàn và Tr/T Nguyễn Đình Bảo đã bị tử thương.

-  Ngày 8/5/1972, Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù do Thiếu Tá Lê Văn Mễ làm TĐT, từ mặt trận Tây Nguyên được không vận đến Phi Trường Phú Bài tăng viện cho mặt trận Quân Khu I, ngay khi vừa đến Huế thì nhận được lệnh tái chiếm phía Nam sông Mỹ Chánh.

-  Ngày 2 và 3 tháng 6/1972 Tiểu Đoàn 11 đã giao tranh dữ dội với Trung Đoàn 66 CSBV có chiến xa yểm trợ tại bờ Nam sông Mỹ Chánh. TĐ11 đã tiêu diệt hằng trăm quân CS bỏ xác tại trận, bắn cháy 19 chiến xa đủ loại và bắt sống 9 chiến xa khác.

- Ngày 2/7/1972, trong chiến dich Lôi Phong tái chiếm tỉnh Quảng Trị, TÐ11ND do Thiếu Tá Lê Văn Mể TÐT được trực thăng vận đổ xuống phía Bắc Sông Nhung dưới ánh nắng oi bức của mùa Hè đổ lửa làm trục chính cuộc tiến quân của Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù do Đại Tá Trần Quốc Lịch chỉ huy, từ Hải Lâm tiến chiếm mục tiêu là nhà thờ La Vang.

-  Ngày 4/4/1975 Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù do Thiếu Tá Nguyễn Văn Thành TĐT, TT Nguyễn Văn Giới TĐP được lệnh khẩn cấp lên đường ra Phan Rang bằng phi cơ C130 và C119 với nhiệm vụ bảo vệ phòng tuyến Phan Rang.

 

Các cuộc hành quân tham dự:

-     HQ Hắc Dịch

-          HQ Phi Hỏa

-          HQ Lam Sơn

-          HQ GoodWood

-          HQ Lam Sơn 719

-          HQ Dân Chí 69

-          HQ Đại Bàng 72-A-B-C-H-E-M

-          HQ Đại Bàng 1-74, 3-74

-          HQ Phi Hỏa 6 Đại Phong

-          HQ Quyết Thắng

-          HQ Trần Hưng Đạo

-          HQ Toàn Thắng 2-68, 43,

-          HQ Toàn Thắng 81-LĐ2ND-2-70

-       HQ Toàn Thắng C48, E-2

-          HQ Phi Phụng

-          HQ Bắc Bình Vương

-          HQ Đại Bàng 18-A-B, 1-70, 2-71, 3-71, 72-A, 72A

 

Các Vị Chỉ Huy Liên Tiếp:

1-  Thiếu Tá  Nguyễn Viết Cần                 01/12/1967  -  16/07/1969.

2- Thiếu Tá Ngô Lê Tĩnh                                 16/07/1969 -   28/05/1971.

3- Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo                      28/05/1971  – 14/04/1972 .

4- Thiếu Tá Lê Văn Mễ                                  14/04/1972 -  11/1972 .

5-  Thiếu Tá Nguyễn Văn Thành                 16/4/1975 - 16/4/1975 .

 

   


                                                                    Nơi đồn trú liên tiếp

Ngày 01 tháng 12 năm 1967 Tiểu  Đoàn 11 Nhảy Dù :  Đồn trú ở
Căn Cứ: Nguyễn Huệ - Trên đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức

 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
            -    1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội Hiệu kỳ được mang ba bảng tuyên công mầu Anh              Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu
            - 01 Bằng khen về thực thi kế hoạch Chân Trời Mới.
 

THÀNH QUẢ

 

 Tịch Thu: 

- 340 Súng cộng đồng đủ loại, 

- 1.486 súng cá nhân

- Tiêu hủy và bắt sống 45 chiến xa

- Nhiều quân trang quân dụng  Tấn đạn dược và quân dụng quan trọng

 

Tiêu diệt

- 2.289 Tên tại chỗ

- 38 Tên bị bắt sống

- 12 Hồi chánh viên