Tiểu Sử Đại Đội 2 Trinh Sát Nhẩy Dù

 

 

Ngày thành lập đơn vị 12/08/1970

Đại Đội 5 là một đơn vị ưu tú của Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù. Được biến cải thành Đại Đội 2 Trinh Sát Nhẩy Dù ngày 01/08/1970 do Đại Úy Trương Văn Út Đại Đội Trưởng. Ngày 30/11/1973 Đại Úy Út bị thương và Trung Úy Mai Văn Sang Đại Đội Phó Đại Dội 2 Trinh Sát được bổ nhiệm chức vụ Đại Đội Trưởng từ ngày 16/05/1973,

Đơn vị đã phát hiện ngay ý đồ của CSBV và đã làm đầu cầu để các đơn vị bạn sau này mang chiến thắng về cho Binh Chủng. Đã gây kinh hoàng cho CSBV được mệnh danh là Sư Đoàn Thép, một Sư Đoàn bách chiến bách thắng Điện Biên Phủ trước đây phải tháo chạy trước sự chiến đấu của các Chiến Sĩ Nhẩy Dù. 
Hiệu kỳ được tuyên dương công trạng tập thể với Chương Mỹ Bội Tinh