Tiểu Sử Lữ Đoàn 2 Nhẩy Dù

Ngày thành lập đơn vị 01/07/1968

 

Là hậu thân của Chiến Đoàn II Nhảy Dù được thành lập cùng lúc với Chiến đoàn I ND từ đầu năm 1962 và do Thiếu Tá Đổ Kế Giai làm Chiến Đoàn Trưởng. Đến cuối năm 1962 Trung Tá Đỗ Kế Giai thuyên chuyển về đặt dưới quyền sử dụng của Bộ TTM, Trung Tá Trương Quang Ân được chỉ dịnh thay thế. Đầu tháng 6/1965 Trung Tá Trương Quang Ân thuyên chuyển đặt dưới quyền sử dụng của Bộ Nội Vụ, Trung Tá Ngô Xuân Nghị thay thế chỉ huy Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù. Sau Trận Đức Cơ Trung Tá Đào Văn Hùng thay thế Trung Tá Ngô Xuân Nghị chỉ huy Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù.

Ðến ngày 1/5/1968 Chiến Ðoàn II Nhảy Dù được cải danh thành Lữ Ðoàn II Nhảy Dù và LÐT /LÐ2ND đầu tiên là Trung Tá Ðào Văn Hùng. Bản doanh của LĐ2ND đặt tại Trại Nguyễn Huệ trên Đồi
Tăng Nhơn Phú Thủ Đức.

Về phương diện tổ chức, Lữ Đoàn II Nhảy Dù gồm có:

- Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn và các Ban Tham Mưu 1, 2, 3, 4, 5 và Truyền Tin.
- Đại Đội Chỉ Huy Công Vụ / LĐ2 ND.
- Đại Đội 2 Trinh Sát Nhảy Dù.
- Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù.
- 3 Tiểu Đoàn tác chiến: Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù và Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù.
- Trung Đội Truyền Tin / LĐ2ND với nhiệm vụ thiết lập hệ thống liên lạc hữu tuyến, vô tuyến, hỏa bài quân, mật mã và điện báo từ BCH/LĐ đến tất cả các đơn vị thống thuộc.
- Trung Đội 2 Truyền Tin do Tiểu Đoàn Truyền Tin / SĐND tăng phái với nhiệm vụ thiết lập hệ thống liên lạc hữu tuyến, siêu tần số, giải tần đơn, Viễn ấn tự, vô tuyến âm thoại & điện báo, hỏa bài quân và mật mã từ BCH/LĐ đến BTL/SĐND.
- Đại Đội 2 Công Binh do Tiểu Đoàn Công Binh / SĐND tăng phái.
- Đại Đội 2 Quân Y do TĐQY / SĐND tăng phái.
- Phân Đội 2 Tiếp Vận do Tiểu Đoàn Yểm Trợ / SĐND tăng phái.
Đến tháng 8 năm Mâu Thân 1968 Trung Tá Đào Văn Hùng bàn giao Lữ Đoàn 2 lại cho Trung Tá Trần Quốc Lịch. Đến sau trận tấn công vào Cổ Thành Quảng Trị, Đại Tá Trần Quốc Lịch thuyên chuyển vế SĐ5BB Trung Tá Nguyễn Thu Lương thay thế.

Ngày 15/12/1973 Trung Tá Lê Minh Ngọc đang là Lữ Đoàn Phó LĐ3ND được điều động sang XLTV Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù tại Căn Cứ Evans (Phong Điền) thay thế Đại Tá Nguyễn Thu Lương đi học khóa Tham Mưu Cao Cấp. Đến ngày 25/1/1974 Đại Tướng Cao Văn Viên chính thức gởi văn thư bổ nhiệm Trung Tá Lê Minh Ngọc giứ chức vụ Lữ Đoàn Trưởng LĐ2ND.

Đến ngày 1 tháng 12 năm 1974, Đại Tá Nguyễn Thu Lương trở về nắm lại chức vụ Lữ Đoàn Trưởng LĐ2ND, Trung Tá Lê Minh Ngọc chuyễn sang nhiệm vụ thành lập LĐ4ND.

Ngày 16/3/1975 khi Phan Rang thất thủ, Đại Tá Nguyễn Thu Lương bị VC bắt tại Phan Rang, Trung Tá Đào Thiện Tuyển được chỉ định thay thế chức vụ Lữ Đoàn Trưởng LĐ2ND từ đó cho đến ngày cuối cùng 30/4/1975

Kể từ ngày thành lập các Đơn vị do Lữ Đoàn 2 Nhẩy Dù chỉ huy đã hạ tại trận 10,080 giặc Cộng, bắt sống 647 tù binh, tiếp nhận 25 tên ra quy chánh. Về vũ khí tịch thu 1.150 súng cộng đồng, 2.274 súng cá nhân, 37 chiến xa và nhiều tấn quân dụng, đạn dược.

Các cuộc hành quân tham dự:

-     HQ Hắc Dịch

-          HQ Phi Hỏa

-          HQ Lam Sơn

-          HQ GoodWood

-          HQ Lam Sơn 719

-          HQ Đại Bàng 72-A-B-C-H-E-M

-          HQ Đại Bàng 3-74

-          HQ Phi Hỏa 6 Đại Phong

-          HQ Quyết Thắng

-          HQ Trần Hưng Đạo

-          HQ Toàn Thắng

-          HQ Bắc Bình Vương

-          HQ Đại Bàng 18-A-B

 

Các Vị Chỉ Huy Liên Tiếp:

1- Thiếu Tá Đỗ Kế Giai              ( 1/11/1961)
2- Thiếu Tá Hồ Tiêu                         ( 16/2/1962)
3- Thiếu Tá Đỗ Kế Giai                      (1/7/1963 )
4- Thiếu Tá Trương Quang Ân      ( 1/7/1964 )
5- Thiếu Tá Ngô Xuân Nghị         ( 25/5/1965)
6- Thiếu Tá Đào Văn Hùng            (15/6/1966)
7- Trung Tá Trần Quốc Lịch        ( 10/07/1968)
8- Đại Tá Nguyễn Thu Lương      (1/09/1972)
9- Trung Tá Lê Minh Ngọc           ( 5/7/1974 )
10- Đại Tá Nguyễn Thu Lương        (1/12/1974)

 

   


                                                                    Nơi đồn trú liên tiếp

Ngày 01 tháng 07 năm 1968 Lữ  Đoàn 2 Nhảy Dù : 
Căn Cứ: Nguyễn Huệ - Long Bình

 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
            -    3 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội Hiệu kỳ được mang ba bảng tuyên công mầu Anh              Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu
  •