Tiểu Sử Tiểu Đoàn Quân Y Nhẩy Dù

Ngày thành lập đơn vị 01/06/1968

- Từ năm 1955 Liên Đoàn Nhẩy Dù (gồm 4 Tiểu Đoàn Chiến Đấu 3, 5, 6) có một Ban Quân Y vỏn vẹn 5 Quân Nhân Quân Y do Y Sỹ Thiếu Tá Ngô Thiên Khai là Y Sỹ Trưởng .

- Đến năm 1958 Ban Quân Y được nâng cấp lên thành Đại Đội, với quân số 155 Quân Nhân.

- Đến năm 1959 do sự thành lập thêm Tiểu Đoàn 8 Nhẩy Dù, và bộ chỉ huy căn cứ Hoàng Hoa Thám. Liên Đoàn Nhẩy Dù được cải danh thành Lữ Đoàn do đó quân số Đại Đội Quân Y tăng thành 193 Quân Nhân.

- Đến năm 1965 với sự thành lập của các Tiểu Đoàn 2-9 và Pháo Binh, Lữ Đoàn Nhẩy Dù trở thành Sư Đoàn, quân số Đại Đội Quân Y tăng đến 234 Quân Nhân.

- Đến năm 1967 Tiểu Đoàn 2 được thành lập, Đại Đội Quân Y được Cục Quân Y tăng phái một Quân Y Viện 50 giường, đồng thời quân số Đại Đội gia tăng đến 354 Quân Nhân.

- Ngày 1 tháng 8 năm 1968 Đại Đội Quân Y SĐND chính thức trở thành Tiểu Đoàn. Chiếu theo Nghị Định số 0299/QP/TCTT/NĐ ngày 13/3/1968 và VVT số 1167/TTM/P3/2/K ngày 23/3/1968.
            Bảng cấp số 54-618 được ấn định ngày 07/08/1968.
        - Quân số gia tăng 663 Quân Nhân.      
            Bệnh viện 100 giường được tách rời Cục Quân Y trở thành sở hữu của Tiểu Đoàn.

        - Ngày 12/10/1973, các bảng cấp số 54-618A -- 54-719 -- 54-720 được ấn hành, Tiểu Đoàn Quân Y được gia tăng quân số lên đến 743 quân nhân. 

 

Các Đơn vị trưởng liên tiếp

1- Y Sĩ Thiếu Tá Ngô Thiên Khai từ 1955 - 1958.
 2- Y Sĩ Đại Úy Võ Văn Cửu từ 1958 - 1959.
3- Y Sĩ Thiếu Tá Văn Văn Của từ 1959 - 01/03/1965
4- Y Sĩ Trung Tá Hoàng Cơ Lân từ 01/03/1965 - 01/02/1970
5- Y Sĩ Trung Tá Bùi Thiều từ 01/02/1970 - 20/02/1972
6- Y Sĩ Trung Tá Vũ Khắc Niệm từ 28/02/1972 - 05/11/1973
7- Y Sĩ Thiếu Tá Trần Đức Tường từ 05/11/1973 - 1975

                                                                   

 
 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Tiểu Đoàn Quân Y Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
 -    1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội Hiệu kỳ được mang ba bảng tuyên công Anh   Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu (trong cuộc hành quân Lam Sơn719/ĐB 2/71 tại Hạ Lào
-  1 lần được Dân Vụ Bội Tinh với nhành Thiên Tuế do CL số 1003/TTM/TQT/DVBT ngày 3/12/1970.
 

 

 

Tướng Dư Quốc Đống và BS Hoàng Cơ Lân năm 1965

                       Bệnh Viện Đỗ Vinh