Tiểu Sử Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù

 

 

Ngày thành lập đơn vị 08/05/1951

Là đơn vị Nhẩy Dù đầu tiên của QLVNCH. Đã từng tham dự hầu hết các cuộc hành quân tại Bắc, Trung, Nam Tiểu Đoàn đã được mang dây Biểu Chương mầu Tam Hợp (Đỏ, Xanh lá cây, Vàng). Loại dây Biểu Chương cao quí nhất của QLVNCH.  

 Đơn vị trưởng liên tiếp:

1-     Đại úy  : ALBERT  Lê Quang Triệu                01/08/1951 - 22/01/1952

2- Đại Úy   : Vervelle Georges                                   23/01/1952 - 30/11/1952

3- Đại Úy : Buttnes Francois                                     01/12/1952 - 03/02/1953

4-  Đại úy  : Picderit Claude                                      04/02/1953 - 04/01/1954

5-  Đại úy  : Geraud Louis                                          15/01/1954 - 31/07/1954    

6- Thiếu Tá  : Vũ Quang Tài                                     01/08/1954 - 31/08/1955

7-  Đại Úy : Trần Văn Đỏ                                           01/09/1955 - 15/02/1959

8- Đại Úy : Dư Quốc Đống                                         16/02/1959 - 15/11/1961

9- Đại Úy : Bùi Kim Kha                                            16/11/1961 - 04/02/1964

10 - Đại Úy : Đoàn Văn Nụ                                       05/02/1964 - 10/08/1965

11 - Thiếu Tá : Lê Văn Đặng                                    11/08/1965 - 24/11/1966

12-  Thiếu Tá : Nguyễn Thu Lương                         25/11/1966 - 02/04/1968 

13-   Thiếu Tá : Phạm Hy Mai                                  03/04/1968 - 14/06/1970

14- Thiếu Tá : Nguyễn Xuân Phan                          15/06/1970 - 31/03/1971

15- Thiếu Tá : La Trịnh Tường                                01/04/1971 - 06/06/1972

16- Trung Tá : Lê Hồng                                             07/06/1972 - 05/08/1974

17- Thiếu Tá : Ngô Tùng Châu                                 16/08/1974 - 30/04/1975

 

                            Các cuộc hành quân tham dự:

THAM DỰ

- Hành quân Nhẩy Dù             17 lần

- Hành quân Trực thăng vận  28 lần

- Hành quân thủy vận             04 lần

- Hành quân Bộ vận                 125 lần

 

THÀNH QUẢ

(A) Nhân mạng:

- Tiêu diệt                    5.345 tên

- Bắt sống                    541 tên

- Hồi chánh                    37 tên

 

(B) Vũ khí 

- Tịch thu 3.205 vũ khí đủ loại, trong đó có 03 đại pháo 130 ly, 02 đại pháo 122 ly

- 231 tấn đạn dược đủ loại

Phá hủy:

-          Trên 500 cơ sở kho tàng của địch

-          Hàng trăm tấn lương thực quân trang.

Chiến xa:

-          Bắt sống 01 chiếc T54

-          Bắn cháy 03 T 54 và 01 PT 76

 

                    

 

Các Sỹ Quan TĐ1

 
Thành tích đơn vị được ân thưởng:

(a) Tập thể:

- Tuyên dương công trạng trước Sư Đoàn 1 lần

- Tuyên dương công trạng trước Quân Đội 11 lần

- Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc huân chương 1 lần

- Bằng Tuyên Công đơn vị 12 lần

- Bằng tuyên công Hoa Ký 1 lần

- Được ân thưởng dây biểu chương mầu:

    - Anh dũng bội tinh

    - Bảo Quốc huân chương

    - Quân Công bội tinh

    - Tam hợp ngày 16 tháng 7 năm 1968

 

(b) Cá nhân:

- Bắc Đẩu bội tinh 1 lần

- Đệ Ngũ Đẳng bảo quốc huân chương 58 lần

- Đệ Tứ Đẳng bảo quốc huân chương 9 lần

- Quân Công bội tinh 139 lần

- Lục Quân huân chương 16 lần

- Lục Quân Vinh Công bội tinh 123 lần

- Anh Dũng bội tinh trước Lữ Đoàn 2669 lần

- Anh Dũng bội tinh trước Sư Đoàn 2666 lần

- Anh Dũng bội tinh trước Quân Đoàn 882 lần

- Anh Dũng bội tinh trước Quân Đội 507 lần

- Chiến Thương bội tinh 2330 lần

- Danh Dự bội tinh hạng nhì 52 lần

- Danh Dự bội tinh hạng nhất 04 lần

- Tham Mưu bội tinh hạng nhì 49 lần

- Tham Mưu bội tinh hạng nhất 18 lần

- Kỹ Thuật bội tinh 20 lần

- Quân Phong bội tinh hạng năm 280 lần

- Quân Phong bội tinh hạng tư 194 lần

- Quân Phong bội tinh hạng ba 76 lần

- Quân Phong bội tinh hạng nhì 04 lần

- Chiến Dịch bội tinh 40-50 72 lần

- Chiến Dịch bội tinh hiệu 60 1663 lần

- Quân Vụ bội tinh hạng 5 601 lần

- Quân Vụ bội tinh hạng tư 306 lần

- Quân Vụ bội tinh hạng ba 95 lần

- Quân Vụ bội tinh hạng nhì 04 lần

- Không Vụ bội tinh hạng ba 115 lần

- Không Vụ bội tinh hạng Danh Dự 02 lần

- Chương Mỹ bội tinh 15 lần

- Cảnh Sát bội tinh hạng ba 03 lần

- Cảnh Sát bội tinh hạng nhì 01 lần

- Hài Vụ danh dự bội tinh 07 lần

- Bảo Quấc huân chương Đại Hàn 01 lần

- Ngôi Sao Đồng Hoa Kỳ 29 lần

- Chiến Trường Ngoại Biên bội tinh 27 lần

- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn 10 lần

- Tưởng Lục cấp Lữ Đoàn 15 lần

- Chiến Thương bội tinh 2303 lần

 

 

1-     Quân cộng bội tinh ( 3 lần tuyên dương trước Quân Đội với nhành dương liễu)

2-     Anh dũng bội tinh( 6 lần tuyên dương trước Quân Đội với nhành dương liễu)

3-     Bảo Quốc huân chương (10 lần tuyên dương trước Quân Đội với nhành dương liễu)

4-     Giây Tam hợp ba màu vàng xanh đỏ bện lại với nhau . Giây biễu chương cao nhất trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và là đơn vị Nhẩy Dù đầu tiên được danh dự và xứng đáng mang giây biểu chương nầy .