Tiểu Sử Đại Đội 1 Trinh Sát Nhẩy Dù

 

 

 

Ngày thành lập đơn vị 01/07/1972

Đại Đội Trinh Sát được thành lập với nhiệm vụ tác chiến thuần túy, còn được giao phó những công tác đặc biệt. Qua những chiến công rực rỡ trên khắp chiến trường. Đơn vị đã trưởng thành trong khói lửa và nêu cao danh dự và đơn vị đã tiến triển theo đà của Binh Chủng Nhẩy Dù.

 

 

Các Đơn vị trưởng liên tiếp

- Đại Úy Lê Văn Mễ kể từ 16/06/1968 - 10/07/1968

- Thiếu Tá Trần Hoài Châu từ 10/07/1968 - 10/01/1971 - Thiếu Tá Nguyễn Văn Dũng từ 10/01/1971 - 25/03/1972- Trung Úy Vũ Văn Cúc từ 27/03/1972 - 30/04/1972- Thiếu Tá Nguyễn Văn Dũng từ 1/05/1972 - 1/10/1972 - Trung Úy Trương Đình Khang từ 105/10/1972 - 31/10/1972 - Đại Úy Võ Văn Đức từ 04/11/1972 -

 

 

 

Thành tích đơn vị được ân thưởng:

- 3 lần tuyên dương trước Quân Đội

- 98 Quân Nhân các cấp được ân thưởng cấp bậc

- 10 Quân Nhân được tuyên dương công trạng trước Quân Đội

- 52 Quân Nhân dược tuyên dương công trạng trước Sư Đoàn

- 75 Quân Nhân được ân thưởng tuyên dương trước Lữ Đoàn

- 15 Quân Nhân được ân thưởng Tưởng Lục