Tiểu sử Trung Tâm Huấn Luyện Nhẩy Dù

 

 

 

I- Sự hình thành phát triển :

Sau Hiệp đnh Geneve năm 1954, Các Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy ca Pháp tại Đà Nẳng Hà-Ni b giài tán, riêng trung tâm huấn luyện Nhảy tại Sài Gòn trong căn cứ Tân Sơn Nhất được chuyển giao lại cho Quân Lực VNCH vào ngày 1 tháng 5 m 1955. vị  HLV người VN , ph cho Ch Huy Trưởng, Trung Úy Huott, cấp bậc cao nhất Thưng Sỉ I Trần Văn Vinh được thăng cấp Chuẩn Úy được b nhim m Chỉ Huy Trưởng đầu tiên cuả TTHL/ND Vit-Nam.

Cùng Với Chuẩn Úy Trần Văn Vinh, có khoảng 10 HSQ Huấn Luyện Viên Vit Nam  khác cũng được chuyển sang Liên Đoàn Nhảy Việt-Nam. Vào năm 1954, Liên đoàn nhảy dù cũng tuyển chn mt số SQ HSQ từ các đơn v gửi đi th huấn khoá HLV nhảy dù tại Hà-Ni Đà-Nẳng trong số ny có Thiếu Úy Lâm Quang Thới (TĐ1ND) Trung Úy Trương Quang Ân (TĐ3ND) Thiếu Úy Văn Giai (TĐ5ND) và Thiếu Úy Nguyển V (TĐ7ND).

Không giống như nhng đơn v khác ca QLVNCH, Sư Đoàn Nhảy ch nhận những Quân Nhân hoàn toàn tình nguyện . Đây mt đặc đim khác biệt vì SĐND phải trực diện với những chiến trận khốc liệt chắc chắn sẽ nhiều thương tn. Hằng năm số người tình nguyện trung bình khoảng

4000 thanh niên trai trẻ.

Những thanh niên tình nguyện sau khi được chọn lựa trưc hết phải qua mt khóa huấn luyện quân sự 9 tuần lể. Sau đó được lại phải trải qua ba tuần lể huấn luyện v nhy dù bao gm mt tuần lể dưới đất, mt tuần lể nhảy thực tập chung cu mt tuần lể nhy . Đến đây các quân nhân tình nguyện ny mới chính thức được chấp nhận “Lính Dù”

Đến m 1975, s khoá dù huấn luyện lên đến trên 200 khoá và trên 50,000 khoá sinh tt nghiệp. Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy còn đào tạo 7 khoá Huấn Luyện Viên vi trên 200 SQ HSQ tt nghiệp.

Ngoài việc đào luyện cho các quân nhân cơ hửu cu đơn v nhy dù, TTHL ND còn huấn luyện cho các quân nhân thuc các quân binh chủng khác gởi tới th hun đ nâng cao tinh thần tác chiến cũng

như nhu cầu cần thiết cu đơn v như :

-  Lực Lượng đặc biệt.

-  Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.

- Các đơn v trực thuộc Phủ Tng Thống Bộ Tng Tham Mưu.

- Đơn v Người Nhái Hải Quân.

- SVSQ Trưng Vỏ Bị Quốc Gia Đà-Lạt.

-  Mt số phóng viên chiến trường thuc Tổng Cc Chiến Tranh Chính Trị.

-  Mt số nhỏ các chuyên viên quân s ngoại quc.

-  Mt số Sỉ Quan cao cấp thuộc tất cả các Quân Binh Chng khác.

 

II          Cp Chỉ Huy Liên tiếp :

1/5/1955          Chuẩn Úy Trần Văn Vinh nhận bàn giao từ người Pháp (Trung Úy Huott).

1956                Thiếu Úy Đổ Đức Hạnh  thay thế trong thời gian Chuẩn Úy Vinh đi học khoá SQ Trung

Đi Trưởng.

1957 -1973      Thiếu Úy Trần Văn Vinh (về sau thăng cấp lên đến Trung Tá).

1973 - 1975     Trung Úy Đổ Văn Thuận. thay thế Trung Vinh về Khối Chiến Tranh Chính Trị.


 

III        Nhiệm Vụ :

Nhim v chính yếu cu Trung tâm huấn luyện Nhảy  huấn luyện nhy dù cho các quân nhân phc v trong binh chủng Nhy và mt số các đơn v đặc-biệt trong QLVNCH. với các khoá Huấn luyện căn bản các khoá Huấn Luyện Viên nhảy Dù:

 

Khoá Hun Luyện Căn Bn :

Tất cả quân nhân tình nguyện gia nhp binh chng nhy dù không phân biệt cấp bậc, ngành chuyên môn k cả các vTuyên-Úy n giáo đều phải qua giai đon huấn luyn nhy và được cấp bng nhy dù.

Trước khi nhập khoá, các quân nhân phải trải qua mt cuộc trc nghim sức kho trong 2 ngày và phải đạt được số điểm ấn đnh ti thiểu .

Ngày th nht trắc nghiệm 8 môn th dc chính cu người quân nhân.

Ngày th hai chạy dả-chiến 8000 thước với trang phc hành quân, sau ngh 30 phút, tiếp tc chạy với tc đ 1500 thước.

 

Huấn Luyện giai đoạn I :

Tuần th nht : Huấn Luyện dưới đất, gồm các môn :

- Cách thức mang các trang bị hành quân.

- Cách thức nhảy ra khỏi phi cơ.

- Kim soát và lái theo ý mun.

- Các thế dáp ( té) dể tránh bị thương tích khi từ trên không đáp xuống đất.

- Thu lượm và bảo trì sau khi đáp xuống đất.

Tuần th hai : Huấn Luyn trên các đài nhy :

- Đài 4 thước, cách nhảy ra khỏi cửa phi đ làm quen đ cao trung bình.

- Đài 11 thưc ( thường gọi chung cu) nhy ra khi cửa phi đ cao đ làm quen cm giác mnh.

- Đài 12 thưc ( thường gọi Dây tử thần ) tập đáp xuống đất đ làm quen với tc đ va chạm mặt đất t

trung bình đến mnh.

- Cách tránh lôi khi trời gió, lúc đáp từ trên không trung xung đất.

 

Huấn Luyện giai đoạn 2 :

Thực tập nhảy dù từ trên phi đ cao 400 thước ( 1200 feet) xuống đất gồm :

- 6 lần nhảy ban ngày ( 1 lần với trang b hành quân )

- 1 lần nhảy ban đêm.

 

Khóa Hun Luyện Viên Nhy :

Các Sỉ-quan và HSQ khoá sinh Huấn Luyện Viên nhảy được tuyển chọn từ các cán bộ đã có kinh nghiệm nhy phải ít nhất từ 30 lần nhảy trở lên, thuc các đơn v trong SĐND.

Sau khi tt nghiệp, mt số được giữ lại đb sung quân số huấn luyện viện tại TTHL/ND, s còn lại được trả v lại đơn v đ ph giúp đơn v trong các bui nhy thao duợt cũng như hành quân không vận cu đơn vị.

Đơn v Lực Lương Đặc Biệt thuộc b TTM nhu cầu bảo mật và lớn mạnh, nên ng gởi các

SQ HSQ v th huấn các khoá HLV nhy dù, sau đó trở v thành lập mt TTHL Nhảy riêng cuả

LLĐB Ba Ngòi Nha Trang thuc Quân Đoàn II