Tiểu Sử Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhẩy Dù

 

 

Ngày thành lập đơn vị 1/01/1969

Tháng 10 năm 1968, Tiểu đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được thành lập tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung do:

        Đại úy Bùi Đức Lạc Tiểu Đoàn Phó,
        Trung úy Trần Văn Thình Pháo Đội A3,
        Trung úy Phạm Văn Ơn Pháo Đội B3,
        Trung úy Đào Văn Thương Pháo Đội C3,
        Trung úy Nguyễn Văn Phong Pháo Đội CH3.

Tới tháng 4 năm 1969 Thiếu tá Bùi Văn Châu được bổ nhiệm làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3PBND, trong tháng 4 tiểu đoàn này xuất quân, yểm trợ trực tiếp cho LĐ3ND tại Biệt Khu Thủ Đô,  hành quân ven đô. Lúc đó Đại tá Lê văn Trang Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh BKTĐ.

Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được 1 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội. 

Kễ từ đó ba tiểu đoàn pháo binh của SĐND đã luân phiên tham dự các trận đánh bên cạnh các LĐND, như Tây Ninh, Campuchia, Kontum, Hạ Lào, mùa hè đỏ lửa tại An Lộc, Kontum, Quảng Trị

Ba Pháo Đội tác xạ được trang bị đại bác 205 ly kiểu M.102 để đáp ứng với nhu cầu linh d8ộng của lực lượng Tổng Trừ Bị. Từ kiểu súng cũ chậm chạp, khó khăn khi phải tác xạ nhiều hướng khác nhau, M.102 được thay thế trên súng liền nhau tựa trên mặt đất bằng trục lăn, với tâm kích chịu đựng sức nặng và giật hậu khi giàn thế bắn chỉ cần một Pháo Thủ điều khiển trục lăn để thay đổi độ giật trong tác xạ tứ hướng. Kiểu M.102 còn được đẩy lùi nòng hết về phía sau, gói gém giữa càng, thu ngắn chiều dài tối đa khi không tải. Với những đặc tính kể trên, Pháo Thủ Dù rất hãnh diện với khẩu M.102 được trang bị đầu tiên cho Pháo Binh Dù.      

 

 

 

Các Đơn vị trưởng liên tiếp

- Thiếu Tá Bùi Văn Châu kể từ 06/01/1969 - 25/02/1971

- Thiếu Tá Nguyễn Văn Nghi từ 06/03/1971 - 01/11/1973
- Thiếu Tá Nguyễn Thành Công từ 01/11/1973 - 22/09/1974
- Thiếu Tá Nguyễn Văn Thông từ 23/09/1974 - 1975


                                                                    Nơi đồn trú liên tiếp
 
Căn Cứ: Ngô Xuân Soạn - Tam Hiệp
 
Ba Pháo Đội Tác Xạ được hướng dẫn bởi:  
       Đại úy Hồ Trương Kim Sơn Pháo đội A3,
        Đại úy Vũ Ngọc Ái Pháo đội B3,
        Đại úy Nguyễn Văn Diệp Pháo đội C3,
 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
            -    2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội
             -   2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đoàn.