Tiểu Sử của

       Sư Ðoàn Nhảy Dù

      Việt Nam Cộng Hòa

 
   Trung tâm thông tin của Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam Cộng Hoà Copyright © 2002  GÐMÐ Vietnam
      Lược sử hình thành binh chủng Nhẩy Dù
     Sư Ðoàn
Lữ Ðoàn I
Lữ Ðoàn II
Lữ Ðoàn III
Pháo Binh SDND
 
Team cố Vấn 162
 
 
          Giai đoạn I từ 1952 đến 1955
  Từ năm 1946 đến năm 1954 là giai đoạn các đơn vị Nhẩy Dù Việt Nam ra đời, gồm các tiểu đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7; tuy nhiên lúc đó các cấp chỉ huy của các đơn vị lúc đó phần đông là người Pháp. Riêng TÐ4/ND/VN sau khi giao tranh với một trung đoàn Việt Minh, bị tổn thất nặng nề tại Trung Lào (đầu năm 1952) và không hiểu tại sao cấp trên lại không bổ xung quân số cho đơn vị này, cho giải thể TÐ4/ND/VN và lấy quân số bổ xung cho hai tiểu đoàn 1, và 6 Nhẩy Dù Việt Nam.

Cho tới năm 1954 Hiệp định Genève chia đôi lãnh thổ Việt Nam, miền Bắc thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng Sản Việt Nam, Miền Nam thuộc về những người yêu chuộng Tự Do; Các Tiểu Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam đang đồn trú tại miền Bắc gồm các đơn vị:

- Tiểu Ðoàn 3 Nhẩy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng T/U Phan Trọng   Chinh

- Tiểu Ðoàn 5 Nhẩy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng Ð/U Le Chaud

- Tiểu Ðoàn 7 Nhẩy Dù, Tiểu Ðoàn Trưởng Ð/U Trịnh Xuân Nghiêm

Các đơn vị này được không vận từ Hà Nội vào đồn trú tại Nha Trang.

         Tại đây, vì nhu cầu thành lập Liên Ðoàn Nhẩy Dù. và Tiểu Ðoàn Trợ Chiến Nhẩy Dù, nên Groupement Aéroportée Parachutiste No. 3 (PAP 3) và Tiểu Ðoàn 7 Nhẩy Dù phải giải thể.

       Ngày 9 tháng 9 năm 1954 tức ngày kỷ niệm (Saint Michael) Thánh Tổ Nhẩy Dù Pháp và Việt Nam; Liên Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam ra đời, kể từ ngày này các cấp chỉ huy Pháp chính thức bàn giao quyền chỉ huy đơn vị cho các sĩ quan Việt Nam tại sân cờ của GAP3 tại Nha Trang.

      Nằm trong chương trình trao trả chủ quyền Quốc Gia lại cho người Việt Nam. Lúc đầu Liên Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam chờ đón cấp chỉ huy VN đầu tiên là Ðại Tá Lam Sơn do Phủ Thủ Tướng đề nghị, nhưng Bộ Tổng Tham Mưu do Trung Tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quyền lại bổ nhiệm Trung Tá Ðỗ Cao Trí về nhận chức vụ Tư Lệnh Liên Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam, thành phần tổ chức Liên Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam như sau:

Tư Lệnh : Trung Tá Ðỗ Cao Trí

Tiểu Ðoàn Yểm Trợ : TÐT Ð/U Nguyễn Thọ Lập

Tiểu Ðoàn 1 ND : TÐT Ð/U Vũ Quang Tài

Tiểu Ðoàn 3 ND : TÐT Ð/U Phan Trọng Chinh

Tiểu Ðoàn 5 ND :TÐT Ð/U Le Chaud

Tiểu Ðoàn 6 ND :TÐT Ð/U Thạch Con

     Tiểu Ðoàn 5 ND khi vận chuyển bằng đường hỏa xa từ Nha Trang vào Sài Gòn sắp sửa ra quân đánh Bình Xuyên Ð/U Le Chaud mới bàn giao đơn vị cho Trung Úy Cao Văn Viên. và sau đó Tr/U Viên được đặc cách lên Ð/U

* Đất nước bị chia đôi, lòng người bị ly tán, các thế lực thao túng Nam Việt Nam. Quân Đội Quốc Gia thì trong giai đoạn phôi thai chỉ vỏn vẹn 8 tháng trời để củng cố lại chỉ huy và huấn luyện, cuối tháng 4-1955 các chiến sĩ Nhẩy Dù tưởng đã nhoà nguệ khí, nhưng trái lại họ lại lên đường với một nhiệm vụ mới. 

     Ngày 25 tháng 3 năm 1955 Toàn bộ Liên Ðoàn Nhẩy Dù Việt Nam có mặt tại Sài Gòn, Bộ Tư Lệnh đóng tại Trại Quân Cụ (cạnh chợ cá Trần Quốc Toản) Trung Tá Ðỗ Cao Trí được Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm vinh thăng Ðại Tá; và theo lệnh của Thủ Tướng ngày 1 tháng 5 năm 1955 Liên Ðoàn Nhẩy Dù xuất quân trong vòng 4 ngày đã quét sạch lực lượng Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn 

Năm 1955 toàn bộ lực lượng Bình Xuyên kể cả Công An Xung Phong của họ bị đánh tan tác. Tổng hành dinh Bình Xuyên bên kia cầu chữ Y bị các Chiến sĩ Nhẩy Dù Chiếm đóng. Chiến công đầu tiên của Binh Chủng Nhẩy Dù đã làm sống lại ý chí quật cường của một Việt Nam tự do sau này, với nền Đệ Nhất Cộng Hoà

  

Lược Sử Các Đơn Vị Nhảy Dù

 

Khoái Boå Sung. (kbs)

            Là một đơn vị ngoài bảng cấp số trực thuộc Phòng 3 SĐND. Hình thành như một Trung Tâm Huấn Luyện các tân binh tình nguyện về Nhảy-Dù. Khối Bổ Sung được thành lập từ khi Liên Đoàn Nhảy Dù trở thành Sư- Đoàn Nhảy Dù năm 1965.

            Vì nhu cầu chiến trường gia tăng, cần phải đào tạo nhiều binh sỉ ưu tú qua 2 giai đoạn :

1        Từ một người thanh niên trở thành một người lính chiến.

2        Từ một người lính chiến trở thành người lính nhảy dù chuyên nghiệp.

Các Đơn Vị Trưởng liên tục :

1    Trung Tá Nguyển Văn Tư.

2      Đại Úy Phạm Thái Hoá.

3      Thiếu Tá Trần Như Tăng.

4      Trung Tá La Trịnh Tường.

Khối Bổ Sung được tổ chức như một đơn vị biệt lập gồm có 5 ban

1                Ban 1 Quân Số.

2                Ban 2 An-Ninh.

3                Ban 3 Điều Hành.

4                Ban 4 Tiếp Liệu.

5                Ban 5 Tâm Lý Chiến.

Khối Bổ Sung nằm trong căn cứ Hoàng Hoa Thám cuả BTL/SĐND có thể thu nhận khoảng

2,000 tân binh nhảy dù cùng một lúc. Khối Bổ Sung có nhiệm vụ :

            1      Tuyển mộ : Phối hợp với Phòng 3 SĐND tổ chức các toán tuyển mộ đi các quân khu tuyển mộ thẳng các thanh niên trong tuổi thi hành quân sự  thích đi lính Nhảy Dù, hoặc các quân nhân cuả các đơn vị Bộ Binh tình nguyện về phục vụ trong quân chủng Nhảy Dù.

            Sau khi ghi tên tình nguyện tại điạ phương, các tổ tuyển mộ xin phương tiện cho họ di chuyển về Khối Bổ Sung. Tại đây họ được lập các thủ tục hành chánh, lảnh quân trang quân dụng và chia thành các đại đội.

2           Huấn Luyện : gồm 2 giai đoạn .

a     Giai đoạn 1 huấn luyện quân sự 3 tháng : Sau các thủ tục hành chánh, các tân binh được gởi đi

thụ huấn quân sự tại Tiểu Đoàn Khoá Sinh Vương Mộng Hồng thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

b     Giai đoạn 2 huấn luyện Nhảy Dù  thời gian 1 tháng : Sau thời gian thụ huấn quân sự 3 tháng các

tân binh nhảy dù được TĐ Vương Mộng Hồng chuyển trở lại Khối Bổ Sung. Tại đây hằng ngày các cán bộ KBS hướng dẩn các Đại Đội tân binh sang Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù trong căn cứ Hoàng Hoa Thám để được huấn luyện về kỷ thuật nhảy dù.

            Sau 3 tuần lể dưới đất thực tập mặc dù, khám dù, lên phi cơ,nhảy ra khỏi đài cao 11 thước, lấy thế đáp xuống đất, tránh dù lôi…Các tân binh được lên phi cơ thực hiện 6 saut dù tự động và một saut đêm. Từ đây  các tân binh mới thật sự là một chiến binh nhảy dù thực sự. và Họ sẽ được phân phối đến các đơn vị theo nhu cầu.

( La Trịnh Tường, Mủ Đỏ 34 )

 

Tiểu Đoàn Khoá Sinh Vương Mộng Hồng :.

            Cũng là một đơn-vị ngoài bảng cấp-số của SĐND trực thuộc Phòng 3 / SĐND gồm những cán bộ phụ trách quản trị và giám sát kỷ luật các Đại Đội tân binh nhảy dù và hằng ngày đưa họ sang thụ huấn quân-sự ở TTHL Quan Trung.

            Các Vị Tiểu Đoàn Trưởng liên tiếp cuả TĐ Khoá-Sinh Vương Mộng Hồng :

1                    Trung-Tá Trương Kế Hưng.

2                    Trung Tá Lê Minh Ngọc.

3                    Trung Tá Phạm Kim Bằng.

4                    Thiếu Tá Miên..

Sau 3 tháng  huấn luyện quân sự Các tân binh được chuyển trở lại Khối Bổ Sung ND để được  đưa sang

Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy-Dù huấn luyện phần kỷ thuật nhảy dù.

( La Trịnh Tường-  Đặc San Mủ Đỏ 34 )

 

Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù

 

I           Sự hình thành và phát triển :

            Sau Hiệp định Geneve năm 1954, Các Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù của Pháp tại Đà Nẳng và Hà-Nội bị giài tán, riêng trung tâm huấn luyện Nhảy Dù tại Sài Gòn trong căn cứ Tân Sơn Nhất được chuyển giao lại cho Quân Lực VNCH vào ngày 1 tháng 5 năm 1955. và vị  HLV người VN , phụ tá cho Chỉ Huy Trưởng, Trung Úy Huott, có cấp bậc cao nhất là Thượng Sỉ I Trần Văn Vinh được thăng cấp Chuẩn Úy và được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng  đầu tiên cuả TTHL/ND Việt-Nam.

            Cùng Với Chuẩn Úy Trần Văn Vinh, có khoảng 10 HSQ Huấn Luyện Viên Việt Nam  khác cũng được chuyển sang Liên Đoàn Nhảy Dù Việt-Nam. Vào năm 1954, Liên đoàn nhảy dù cũng tuyển chọn một số SQ và HSQ từ các đơn vị gửi đi thụ huấn khoá HLV nhảy dù tại Hà-Nội và Đà-Nẳng trong số nầy có Thiếu Úy Lâm Quang Thới (TĐ1ND) Trung Úy Trương Quang Ân (TĐ3ND) Thiếu Úy Vũ Văn Giai (TĐ5ND) và Thiếu Úy Nguyển Vỷ (TĐ7ND).

            Đến năm 1975, số khoá dù huấn luyện lên dến trên 200 khoá  và trên 50,000 khoá sinh tốt nghiệp. Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù còn đào tạo 7 khoá Huấn Luyện Viên với trên 200 SQ và HSQ tốt nghiệp.

            Ngoài việc đào luyện cho các quân nhân cơ hửu cuả đơn vị nhảy dù, TTHL ND còn huấn luyện cho các quân nhân thuộc các quân binh chủng khác gởi tới thụ huấn để nâng cao tinh thần tác chiến cũng như nhu cầu cần thiết cuả đơn vị như :

-         Lực Lượng đặc biệt.

-         Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.

-         Các đơn vị trực thuộc  Phủ Tổng Thống và Bộ Tổng Tham Mưu.

-         Đơn vị Người Nhái Hải Quân.

-         SVSQ Trường Vỏ Bị Quốc Gia Đà-Lạt.

-         Một số phóng viên chiến trường thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.

-         Một số nhỏ các chuyên viên quân sự ngoại quốc.

-         Một số Sỉ Quan cao cấp thuộc tất cả các Quân Binh Chủng khác.

II          Cấp Chỉ Huy Liên tiếp :

 

1/5/1955          Chuẩn Úy Trần Văn Vinh.

1956                Thiếu Úy Đổ Đức Hạnh  thay thế trong thời gian Chuẩn Úy Vinh đi học khoá SQ Trung Đội Trưởng.

1957                Thiếu Úy Trần Văn Vinh.

1973                Trung Úy Đổ Văn Thuận. thay thế Trung Tá Vinh  về Khối Chiến Tranh Chính Trị.

 

III        Nhiệm Vụ :

            Nhiệm vụ chính yếu cuả Trung tâm huấn luyện Nhảy Dù là  huấn luyện nhảy dù cho các quân nhân phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù và một số các đơn vị đặc-biệt trong QLVNCH. với các khoá Huấn luyện căn bản và các khoá Huấn Luyện Viên nhảy Dù:

1                    Khoá Huấn Luyện Căn Bản :

Tất cả quân nhân tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù không phân biệt cấp bậc, ngành chuyên

môn kể cả các vị Tuyên-Úy tôn giáo đều phải qua giai đoạn huấn luyện nhảy dù và được cấp bằng nhảy dù.

            Trước khi nhập khoá, các quân nhân phải trải qua một cuộc trắc nghiệm sức khoẻ trong 2 ngày và phải đạt được số điểm ấn định tối thiểu .

            Ngày thứ nhất trắc nghiệm 8 môn thể dục chính cuả người quân nhân.

            Ngày thứ hai chạy dả-chiến 8000 thước với trang phục hành quân, sau nghỉ 30 phút, tiếp tục chạy với tốc độ 1500 thước.

            Huấn Luyện giai đoạn I :

            Tuần  thứ nhất  : Huấn Luyện dưới đất, gồm các môn :

-         Cách thức mang dù và các trang bị hành quân.

-         Cách thức nhảy ra khỏi phi cơ.

-         Kiểm soát và lái dù theo ý muốn.

-         Các thế dáp ( té) dể tránh bị thương tích khi từ trên không đáp xuống đất.

-         Thu lượm và bảo trì dù sau khi đáp xuống đất.

Tuần  thứ hai  : Huấn Luyện trên các đài nhảy :

-         Đài 4 thước, cách nhảy ra khỏi cửa phi cơ để làm quen ở độ cao trung bình.

-         Đài 11 thước ( thường gọi là chuồng cu) nhảy ra khỏi cửa phi cơ ở độ cao để làm quen cảm giác mạnh.

-         Đài 12 thước ( thường gọi là  Dây tử thần ) tập đáp xuống đất để làm quen với tốc độ va chạm mặt đất từ trung bình đến mạnh.

-         Cách tránh dù lôi khi trời có gió, lúc đáp từ trên không trung xuống đất.

Huấn Luyện giai đoạn 2 :

Thực tập nhảy dù từ trên phi cơ ở độ cao 400 thước ( 1200 feet) xuống đất gồm có :

-         6 lần nhảy ban ngày ( 1 lần với trang bị hành quân )

-         1 lần nhảy ban đêm.

2                    Khoá Huấn Luyện Viên Nhảy Dù :

Các Sỉ-quan và HSQ khoá sinh Huấn Luyện Viên nhảy Dù được tuyển chọn từ các cán bộ đã có kinh

nghiệm nhảy dù và phải có ít nhất từ 30 lần nhảy trở lên, thuộc các đơn vị trong SĐND.

            Sau khi tốt nghiệp, một số được giữ lại để bổ sung quân số huấn luyện viện tại TTHL/ND, số còn lại được trả về lại đơn vị để phụ giúp đơn vị trong các buổi nhảy dù thao duợt cũng như hành quân không vận cuả đơn vị.

Đơn vị Lực Lương Đặc Biệt thuộc bộ TTM vì nhu cầu bảo mật và lớn mạnh, nên cũng gởi các SQ và

HSQ về thụ huấn các khoá HLV nhay dù, sau đó trở về thành lập một TTHL Nhảy Dù riêng  cuả LLĐB ở Ba Ngòi Nha Trang thuộc Quân Đoàn II

( Vũ Văn Hưởng  4/2004 )

Airborne

In 1955, the Airborne Group had 1st, 3rd, 5th, 6th and 7th Para Bns; it was redesignated in 1959 as the Airborne Brigade.

2nd Para Bn was created before Mar 1965 and 1st Abn Art Bn created sometime 1965; two more parachute battalions were authorized Nov 1965 (8th and 9th?).  The six battalions in Mar 1965 were located: one in I CTZ, three in II CTZ, and two in III CTZ.

On 1 Dec 1965 all of these units grouped as the Airborne Division

11th Para Bn and 2nd and 3rd Abn Art Bns and three recon coys were created later; the ninth battalion operational at end of March 1968.

These were grouped into three brigades:

1st Brigade: 1st, 8th and 9th Para Bns; abn art bn; recon coy

2nd Brigade: 5th  7th and 11th Para Bns; abn art bn; recon coy

3rd Brigade: 2nd, 3rd and 6th Para Bns; abn art bn; recon coy

In 1974, the Airborne Division was supplemented by raising the 4th Airborne Brigade. It was operational by Jan 1975.

 

 

          
  Trung tâm ngôm luận của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam 
                          http://nhaydu.com
 Phù Hiệu Trên nón
 
 
 
  Hình thành của QLVNCH
   
Liên Ðoàn Nhẩy Dù
Tiểu Ðoàn 3 Nhẩy Dù
Tiểu Ðoàn 5 Nhẩy Dù
Tiểu Ðoàn 6 Nhẩy Dù
      Tiểu Ðoàn 7 Nhẩy Dù
  Sự hình thành binh Chủng
   Tiểu Sử Lữ Đoàn I
  Tiểu sử Lữ Đoàn II
Tiểu sử Lữ Đoàn III
Tiểu sử Lữ Đoàn IV
 Bộ phận thuộc Sư Ðoàn Nhẩy Dù
TĐQuân Y
   Công Binh
 

 
 

 

 

 

     Photo Album
, , ,