Tiểu sử SĐ/ Nhảy dù
Sơ Lược GĐMĐVN/ HN
Chi Hội các nơi
Thông Báo/ Tin Tức
Chương trình TPB
Copyright © 2013 by "GĐMĐVN"
All Rights reserved
E-Mail: nhayduflorida@live.com
Đặc San Mũ Đỏ
Các Đại Hội đã qua
Saut Dù.....
Hình Ảnh ngày xưa
Hình Ảnh sinh hoạt
Các Trận Đánh..
Về Trang Chính | Liên Lạc Web Master & Đặc San Mũ Đỏ | Link Đến Các Binh Chủng Bạn
Tin/ Chúc Mừng
Cảm Tạ - Phân Ưu
Nhắn Tin - Tìm Bạn
Liên Lạc Web Master
Liên lạc Đặc San
Các Đơn vị bạn...
Reserved.....
SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ VIỆT NAM                               GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ HẢI NGOẠI
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VÀ CÁC CHI HỘI CÁC NƠI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
MĐ. BS. NGUYỄN QUỐC HIỆP
Chủ tịch
BCH/TƯ - GĐMĐVN
MĐ. NGUYÊN HIẾU HẠNH
1st Phó Chủ tịch Ngoại vụ
Phụ trách vùng Đông Nam, Đông Bắc
kiêm Liên lạc Team 162
MĐ. VÕ PHÚ HIỆP
Tổng Thư ký
kiêm tài chánh Đặc San Mũ Đỏ
Tel: 352 - 275 - 4361
Email: bchgdmdvntrunguong2@gmail.com
MĐ. BÙI QUANG THỐNG
2nd Phó Chủ tịch Ngoại vụ
Phụ trách vùng Trung Nam, Trung Bắc
kiêm Thủ quỹ BCH/ TƯ
MĐ. NGUYỄN VŨ DƯƠNG
3th Phó Chủ tịch Ngoại vụ
Phụ trách vùng Tây Nam, Tây Bắc
MĐ. LÊ MẬU SỨC
Phụ trách Ban Thương Phế Binh
MĐ.-----------------------------------
Phó Chủ tịch Nội vụ
MĐ. PHẠM ĐỒNG
Chủ bút
Đặc San Mũ Đỏ
Tel: 770 - 339 - 0923
Email: hanh1nguyen@charter.net
Tel: 407 - 619 - 4437
Email: nhayduflorida@live.com
Tel: 405 - 819 - 7703
Email: mdok08@yahoo.com
Tel: 720 - 231 - 8344
Email: dacsanmudo@gmail.com
Tel: 682 - 551 - 7591
Email: nhaydudfw@gmail.com
Tel:  - 275 - 4361
Email: duong54md@yahoo.com
CÁC CHI HỘI ĐỊA PHƯƠNG (NGOÀI USA)
   
   
   
   
   
MĐ.NGUYỄN THÀNH LONG
GĐMDVN/ CANADA
Tel: -----------------------------
Email: gdmd.ca@gmail.com
MĐ.NGUYỄN VĂN LONG
GĐMDVN/ AUSTRALIA
MĐ.TRẦN VĂN DŨNG
GĐMDVN/ NORWAY
MĐ.ĐỖ DUY NGHIÃ
GĐMDVN/ DENMARK
MĐ.TRẦN CHÍ MỸ
GĐMDVN/ ENGLAND
Tel: 03-9-798-1509 (H)
      04-3-250-0778 (C)
Email: longnguyen1945@yahoo.com.au.com
Tel: -----------------------------
Email: doduynghia@yahoo.dk
Tel: 44-1902-745-501
Email: my_tran@hotmail.com
Tel: 47-55-9304-38
Email: tranvandung@broadpark.no
CÁC CHI HỘI ĐỊA PHƯƠNG (USA)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
MĐ.TRẦN ANH
GĐMDVN/ SAN DIEGO/ CA
MĐ.HỒ TỊNH
GĐMDVN/ FLORIDA
MĐ.NGUYỄN HỮU HOÀNG
GĐMDVN/ DENVER/ CO
MĐ.TRẦN NGỌC HÙNG VŨ
GĐMDVN/ LOUISIANA
MĐ.LÊ MINH CHÂU
GĐMDVN/ KANSAS/ MO
MĐ.NGUYỄN VĂN VĂN
GĐMDVN/ ARKANSAS
MĐ.NGUYỄN HIẾU HẠNH
GĐMDVN/ ATLANTA/ GEORGIA
MĐ.LÊ HỮU DƯ
GĐMDVN/ SAN JOSÉ/ CA
MĐ.HUỲNH HỮU HẠNH
GĐMDVN/ ORANGE COUNTY & PHỤ CẬN
MĐ.VÕ MINH HẰNG
GĐMDVN/ CHICAGO
Tel:657-247-8370
Email: giadamp@yahoo.com
Tel: -----------------------------
Email: hungvu27@yahoo.com
Tel:691-571-9046
Email: anhtran@cox.net
Tel: 720-525-3646
Email: gdmddenver@gmail.com
Tel: 913-515-0481
Email: vanchau1956@yahoo.com
Tel: 408-705-7154 (Tịnh)
           407-619-4437 (V. Hiệp)
Email: tinhvanho40@gmail.com
        nhayduflorida@live.com
Tel:770-339-0923
Email: hanh1nguyen@charter.net
Tel:501-452-4172
1008 North O St, Barling, AR 72923
Tel: 408-274-0801 (H)
     408-421-4818 (C)
Email: lehuudu_54@yahoo.com
MĐ.PHẠM CÔNG KHỞI
GĐMDVN/ N. CAROLINA
MĐ.TRẦN ANH TUẤN
GĐMDVN/ NEW YORK
MĐ.NGUYỄN THÀNH THIỆN
GĐMDVN/ AUSTIN/ TX
MĐ. LỰC CAO ĐINH
GĐMDVN/ OHIO
MĐ.HUỲNH HỮU SANH
GĐMDVN/ TENNESSEE
MĐ.ĐẶNG HY SINH
GĐMDVN/ N. DAKOTA
MĐ.HỒ TƯỜNG
GĐMDVN/ PHILADELPHIA & PHỤ CẬN
MĐ.LÊ MẬU SỨC
GĐMDVN/ OKLAHOMA
MĐ.NGUYỄN VĂN TÂM
GĐMDVN/ S. CAROLINA
MĐ.NGUYỄN VIỆT HÙNG
GĐMDVN/ OREGON
Tel: 615-331-1544
Email: thanhvan1947@yahoo.com
Tel: 610-352-3087 (C)
      610-969-8164 (H)
Email: tamhiep75@yahoo.com
Tel: 512-809-3137
Email: thienthanhnguyen999@gmail.com
Tel: -----------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: 503-719-8903 (H)
      503-764-5438 (C)
Email: hungdo198@yahoo.com
Tel: (405) 819-7703
Email:
mdok08@yahoo.com
Tel: 330-412-7521
Email: caodinh_oh@yahoo.com
Tel: 701-293-9287 (H)
     701-297-7661 (C)
Email: sinh1944@hotmail.com
Tel: 336-632-9776
Email: ----------------------------
Tel: 315-474-4626 (H)
      315-450-3123 (C)
Email: hongod@yahoo.com
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (2016 - 2019)
MĐ. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
WEBSITE
nhaydu.com
Tel: 714-548-5640
Email: nhayduvietnam@gmail.com
    nhayduflorida@live.com
MĐ.VÕ QUANG TRÍ
GĐMDVN/ SEATLE/ WA
MĐ.NGUYỄN VĂN TƯ
GĐMDVN/ LYNNWOOD/ WA
MĐ.NGUYỄN QUANG VINH
GĐMDVN/ WICHITA/ KANSAS
MĐ.TRẦN HỒNG MINH
GĐMDVN/ DC & PHỤ CẬN
MĐ.VÕ VĂN CHÂU
GĐMDVN/ HOUSTON/ TX
MĐ.NGUYỄN ĐÌNH CƠ
GĐMDVN/ DALLAS/ TX
Tel: 402-438-9134
Email: ---------------------------------
Tel: 781-307-0697
Email: nhaydune@hotmail.com
Tel: 248-345-6858
Email: htran1956@yahoo.com
Tel: 425-430-2443 (H)
      425-289-6609 (C)
Email: triquangvo1944@yahoo.com
Tel: 425-268-5499 (Tư)
      206-883-0822 (Trung)
Email: tu_ng2050@yahoo.com
        trungson702@yahoo.com
Tel: 316-682-1677 (H)
       316-573-7424 (C)
Email: hoangdachung@yahoo.com
Tel: 301-910-5889
Email: minhtran1416@hotmail.com
Tel: 713-261-5758
Email: vovanchau347@yahoo.com
Tel: 214-769-1774
Email: giadinhmudodallasfortworth@gmail.com
MĐ.HUỲNH ĐÌNH TÂN
GĐMDVN/ NEBRASKA
MĐ.VŨ HỮU VY
GĐMDVN/ NEW ENGLAND/ MA
MĐ.TRẦN HỢP
GĐMDVN/ DETROIT/ MICHIGAN