THE FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERET OF ATLANTA & VINCITY
GIA
ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ ATLANTA & PHỤ CẬN
(ATLANTA/ GA | ALABAMA | TENNESSEE)
Tel: 770-826-4624
Email: hanh1nguyen@charter.net
Copyright © 2013 by "GĐMĐVN"
All Rights reserved
E-Mail: nhayduflorida@live.com
Về Trang Chính | Liên Lạc Web Master & Đặc San Mũ Đỏ | Link Đến Các Binh Chủng Bạn
ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM KỲ THỨ 33

TẠI ATLANTA, GA
Với các phóng sự bằng youtube do các thân hữu thực hiện

Về

Lễ Đặt Viên Đá tại Fayettville, NC -

Chào cờ tại Cộng đồng Người Việt Atlanta

Tiền Hội Ngộ & Dạ Tiệc Mừng Đại Hôi kỳ thứ 33, 2013
Lễ đặt Bia đá Thứ Năm ngày 17/7/2013 tại Viện Bảo Tàng :
Tiệc Hội Ngộ Thứ Sáu ngày 18/ 7/ 2013 tại nhà hàng Happy Valley:
Tiệc Mừng Đại Hội Thứ Bảy ngày 19/7/ 2013 tại Nhà Hàng Viễn Hương:
Hình ảnh ĐH 33 do LH/ CCS/ HTD thực hiện: