Thương người phế binh 

 

 

       Nhằm an uỉ v�i�273;ỡ tinh thần cũng như t�ch� cho những anh em Thương Phế Binh c�ẹt tại qu�h�chương tr� THƯƠNG NGƯỜI PHẾ BINH đ�#273;ược Gia Đ� Mũ Đỏ Việt Nam th� lập, v�iao trọng tr� cho Mũ Đỏ L�ậu Sức điều h�.

 

 

Gia Đ� Mũ Đỏ Việt Nam

P.O. Box 60573  Oklahoma City, OK. 73146  (405)324-8551

--

Tr� b�chương tr� Thương Người Phế Binh Qu�Lực Việt Nam Cộng H�span>

 

                    K� thưa qu�ị đồng hương,

 

            Biến cố th� Tư năm 1975 đ�#273;ẩy đưa người cựu qu�nh�Qu�Lực Việt Nam Cộng H�QLVNCH) đến một cuộc đổi đời tận c�i đ� Chắc hẳn trong ch�a cũng đ��#7897;t lần chứng kiến h� ảnh của những anh em thương bệnh binh bị đuổi ra khỏi bệnh viện khi vết thương vẫn c�#273;ang tươi m� Chắc ch�a cũng đ�ơn một lần mục k� h� ảnh của những anh em cụt ch� m�7855;t l�ết tr�đường phố để ăn m�t� thương của đồng loại hoặc b�những b�ang, tấm v�ố để mong đắp đổi rau ch� qua ng�

          K� thưa qu�883;, kể từ ng�ph�động Chương tr� Thương Người Phế Binh (CTTNPB) cho đến h�nay, ch��#273;�hận được hơn 2000 thư từ, h� ảnh gởi qua xin cứu gi�hờ sự tiếp tay v��quảng đại của qu�883;, ch��#273;�iải quyết được hơn 1/4 số hồ sơ đ�hận được. Ch��ũng đ�họn lọc ra một số h� ảnh, t�t� rất ti�biểu, phản ảnh trung thực phần n�cuộc sống của h� trăm, h� ng� ACE đang c��l�huổi ng�tăm tối nơi qu�h�hư để chia sẽ, gởi gắm đến mỗi một qu�883;. Họ l�hững anh h�ũ Xanh, Mũ N� Mũ Đen, Mũ Đỏ, Mũ Trắng. Họ l�hững chiến sỹ bất khuất của Chủ Lực Qu� Địa Phương Qu� Nghĩa Qu� l�chiến sỹ Cảnh S�Quốc Gia, C�bộ X�Dựng N�Th�Họ đ�ột thời l�hững qu�nh�oai h�ủa QLVNCH, đ�i�ngang cầm s�hiến đấu để bảo vệ an b�, tự do v�ạnh ph�o đồng b�v�u�ương. Nhưng đ�ơn 29 năm qua, kể từ ng�bu�s�an h�, kể từ ng�giả từ đơn vị trong nghẹn ng� tức tưởi. Từ đ�ọ đ�rở th� những người bất hạnh nhất, đ��v�một cuộc đời t�phế, khổ đau. Họ l�hững anh h�ạt vận, đang kh�ọc tủi hờn từng ng� để kiếm miếng cơm manh �

          K� thưa qu�883;, họ đ�#273;ồng đội, chiến hữu ng�n�của ch�a đ�ọ đang hướng về cộng đồng hải ngoại để cầu xin, k�cứu. Họ đang đặt nhiều kỳ vọng v�tập thể Cộng Đồng nơi đ�để m�ong chờ v�y vọng.

          Ch�a l�hững người may mắn, đang sống những th� ng�sung t�m ấm nơi v�rời tự do, để rồi mỗi lần gặp nhau, ch�a lại đặt cho nhau c�hỏi: Ch�a phải l� g� sẽ phải l�g�b> ? cho đồng đội, chiến hữu của ch�a b�kia v�rời tăm tối đ�?.

          Sau hơn 7 năm nối lại nhịp cầu với họ, ch��iết một c� rỏ r� rằng: Họ đang đ�b>, đang kh�/b> - họ cần miếng ăn v�b>thức uống. Họ đang đau ốm, đang r�xiết bởi những vết thương vẫn c�#273;ang rỉ m�/b>, lở lo�/b> - họ cần thuốc thang. Họ đang c�273;ơn v�b>tuyệt vọng - họ cần t� thương, ủi an, chở che

v�b>gi�273;ở.

          Dịp nầy, ch��in ch�th� c�ơn qu�883; đ�in tưởng, ph�� v�ổ trợ tinh thần lẫn vật chất cho CTTNPB từ bấy l�nay. Ch��ũng xin minh định c�u�883; mục đ� của anh em ch���ố gắng trong mu�ột để ngỏ hầu đ�g�hả năng  khi�tốn v�hỏ b�ủa m� trong nổ lực an ủi, xoa dịu phần n�nổi khổ đau m�CE đang hứng chịu nơi qu�h�Ước mong được đem đến cho họ niềm vui, nguồn hy vọng v�ột ch�nh diện trong cuộc sống đọa đ� h�ay.

          K� thưa q�#7883;, anh em ch��o ước được l�vi�sỏi nhỏ l�#273;ường hoặc l�một nhịp cầu b�mọn để chuy�chở t� thương v�� chiến hữu của qu�883; về cho họ b�kia bờ đại dương.

          Xin hảy đừng qu� họ, xin đừng ngo� mặt, quay lưng trước những c� tay cầu cứu đưa l�từ tận c�ủa khổ đau v�uyệt vọng. Xin hảy c�hau thắp l�một ngọn nến nhỏ nhoi, hảy c�#273;ốt l�� lửa nh��từ ch� tr�tim m� để c�iữ ấm cho nhau ch�nh Qu�D�C�ước.

          Trong t�t� v�chiều hướng đ�h��in tr�trọng k� ch� c�ơn v�� ch��883; c�ia quyến được đầy tr�hạnh ph�n khang v�ay mắn./.

Mọi chi tiết xin li�lạc

MĐ L�ậu Sức
10029 Birkenhead Cir.  
Yukon, OK 73099
       Tel:    (405)324-8551                      

     E.mail : mdok08@yahoo.com

Thư Ngỏ

Đ�l�hững b�c�m�ebsite đ�hận được

          Chi thu đợt 21

          Chi thu đợt 22

B�c�t�ch�  T�t� v�� ảnh

          Chi thu đợt 23

 

           Chi thu đợt 24

B�c�1 B�c�2 B�c�3 B�c�4

 

                                 Chi thu đợt 25 & 26

B�c� 1 B�c� 2 B�c� 3 B�c� 4

B�c�chi & thu đợt 27

B�c�chi & thu đợt 28

B�c�chi & thu đợt 29

B�c�chi & Thu Đợt 30 2013-2014 final

B�c�chi & Thu Đợt 31