Xin được chia sẻ cng qu n nhn một vi tm tnh v hnh ảnh tiu biểu của anh em TPB m

chng ti đ nhận được qua thư cm ơn v hồi bo của đợt qu thứ 22 nầy:

 

mn qu của anh thấm đậm nghĩa tnh, như que dim le sng giữa đm đng lạnh lẽoở đy anh em TPB vẫn thường gặp nhau, chia sẻ đau buồn v nng đở nhau để sống cn v giữ đng KBC, xin anh cứ yn lng (TPB Huỳnh Thanh Tm, CCP, KBC 4335).