Ngày Thánh Tổ Nhảy Dù Việt Nam Cộng Ḥa tại Dallas Fort Worth

DFW- Năm Chi Hội Gia Đ́nh Mũ Đỏ, Dallas/ Fort Worth, Austin, Oklahoma, Whichita Kansas, và Kansas City Missouri đă phối hợp tổ chức thật trọng thể lễ kỷ niệm Thánh Tổ Micae là vị Thánh Bổn Mạng của binh chủng Nhảy Dù Việt Nam Cộng Ḥa và ra mắt cuốn "Chiến Sử Sư Đoàn Nhảy Dù" vào ngày Chủ Nhật 02 tháng 10 năm 2011 tại hai thành phố Fort Worth và Arlington. Texas.

Thánh Lễ Bổn Mạng của binh chủng đă được cử hành vào lúc 12 giờ trưa tại Thánh đường Kitô Vua, thành phố Fort Worth, Texas do Cha xứ Phạm Hữu Độ chủ lễ cử hành với gần 500 người tham dự, ngoài giáo dân bổn xứ c̣n có nhiều vị đại diện các hội đoàn đoàn thể tại Dallas Fort Worth tham dự. Trong phần cầu nguyện cho những người lính Mũ Đỏ đă nằm xuống v́ quê hương và những người c̣n sống sau cuộc chiến được b́nh an trong t́nh thương của Chúa, Cha xứ đă nói việc cữ hành thánh lễ này là một nghi lễ tôn giáo không nhằm mục đích chính trị và bản thân của Cha cũng rất biết ơn sự hy sinh cao cả của những người lính đă chết cho quê hương, cho đồng bào được sống an lành. Tổng Lănh Thiên Thần Micae (Saint Michael) có một câu nói “Không ai bằng Thiên Chúa” (Who is like God) v́ Thiên Chúa là Đấng Tối Cao vô cùng, chúng ta biết phải tôn thờ và cầu nguyện Thiên Chúa ban mọi ơn lành, như bài giảng Phúc Âm ngày hôm nay, phải biết làm điều lợi, sinh những trái nho tốt để sinh hoa lợi cho Thiên Chúa, phải biết cố gắng làm việc bác ái, giúp đở cho thương phế binh, những cụ già ở nurshing home… v́ hành trang duy nhất là việc bác ái sẽ theo chúng ta đến tận đời sau. Chủ tịch Gia Đ́nh Mũ Đỏ Việt Nam, Bác sĩ Lê Quang Tiến đến từ Canada rất căm động trước tấm ḷng quăng đại của Cha xứ và giáo hữu, đă lên ngơ lời căm tạ Cha xứ, Hội đồng mục vụ, và quư tín hữu trong và ngoài tôn giáo đă đến đă tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng của binh chủng Nhảy Dù.

Vào lúc 05 giờ chiều tại Nhà hàng A One Super Buffet, thành phố Arlington, Texas, một buổi dạ tiệc mừng Thánh Tổ Micae do Chi hội Nhảy Dù DFW chịu trách nhiệm điều hành với gần 500 người tham dự. Chương tŕnh do MC Mũ Đỏ Nguyễn Quang Vinh điều hành. Hiện diện có Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, cựu Tư Lệnh Phó Sư Đoàn Nhảy Dù. Chủ tịch và phó Chủ tịch GĐMĐVN, Bác sĩ Lê Quang Tiến, và Lê Mậu Sức đến từ Oklahoma. Nhị vị cựu Chủ tịch GĐMĐVN, niên trưởng Bùi Đức Lạc đến từ San Jose và Bác sĩ Trần Văn Tính đến từ Houston. Quư niên trưởng Đinh Thạch On, Khương Hữu Bá, Đỗ Trang Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Nhựt. Nhị vị Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Dallas -Tarrant County, Lê Lam Ngọc và Nguyễn Kinh Luân. Cựu Chủ tịch cộng đồng Dallas, Bác sĩ Phạm Văn Chất. Tổng Hội Trưởng Hải Quân, Nguyễn Xuân Dục. Đại diện Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Phan Văn Phúc. Về phía các hội đoàn quân đội ngoài 5 Chi hội Nhảy Dù kể trên c̣n có các hội đoàn bạn như Liên hội CSVNCHDFW, với Chủ tịch Bùi Quang Thống, hội trưởng hay đại diện các Hội Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Vơ Bị, Thủ Đức, Lực Lượng Đặc biệt, Nha Kỷ Thuật, Hải Quân, Thiếu Sinh Quân, Quân Cảnh, Cảnh Sát Quốc Gia, Câu Lạc Bộ Chiến Hữu, Hội Phụ Nữ Quốc Gia DFW, Hội Cao Niên Tarrant County, Hội Thân Hữu Thừa Thiên Huế, Hội Ái Hữu B́nh Định…

Nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Ḥa cùng một phút mặc niệm anh linh chiến sĩ quốc gia đă hy sinh v́ tổ quốc do Mũ Đỏ Lương Văn Lư điều hành. Lễ truy điệu do Bác sĩ Lê Quang Tiến, Bác sĩ Trần Văn Tính, niên trưởng Bùi Đức Lạc, và TBTC Nguyễn Đ́nh Cơ lên đặt ṿng hoa trước Đài Tử Sĩ. Bài văn tế chiến sĩ trận vong thật hào hùng thống thiết làm mọi người bùi ngùi căm động, nhất là đoàn quân Mũ Đỏ đang lặng người nhớ lại một thời chinh chiến điêu linh, những địa danh khốc liệt Hạ Lào, Quăng Trị, B́nh Long, Kontum, Chư Prao, Kiến Phong, Chiến khu D, Snoul như hiện về trước mắt, đoạn đường khổ nạn của dân tộc thắm biết bao xương máu của người lính quốc gia, bao nhiêu nổi oan khuất đè nặng trên vai người lính, nhung họ vẫn hiên ngang đi vào lửa đạn, đem xương máu của ḿnh giữ ǵn từng tấc đất quê hương, rồi nằm xuống cho đồng bào được sống c̣n, cho hoa tự do ngh́n đời vẫn nở trong ḷng Đất Mẹ.

Tiếp theo,Trưởng Ban tổ chức cũng là Chi Hội Trưởng GĐMĐDFW, Nguyễn Đ́nh Cơ mời các Chi Hội Nhảy Dù cùng phối hợp tổ chức lên chào mừng mọi người tham dự, và sơ lược mục đích buổi tổ chức này như trên, rồi căm tạ mọi đóng góp giúp cho buổi tổ chức này thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Chi Hội Trưởng Trần Phúc Muôn xin kính mời quư chiến hữu vui ḷng bớt chút th́ giờ đi Missouri tham dự Lễ Ra Mắt Chi hội GĐMĐ Kansas City Missouri vào ngày Thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2011. Sau đó, Bác sĩ Trần Văn Tính lên tŕnh bày về lư do Nhảy Dù VNCH đă chọn Tổng Lănh Thiên Thần Micae làm Thánh Bổn mạng của binh chủng Nhảy Dù (chúng tôi xin thêm vài chi tiết để tŕnh bày). Trên Thiên Quốc có ba vị Tổng Lănh Thiên Thần là Raphael, Gabriel, và Micae là vị Thánh chiến thắng ma quỷ làm loạn trên trời. Năm 1965, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH lệnh cho các quân binh chủng chọn tên các vị anh hùng dân tộc làm Thánh Tổ binh chủng ḿnh, Hải Quân đă chọn Đức Trần Hưng Đạo, Truyền Tin chọn Tướng Trần Nguyên Hăn, Chiến Tranh Chính Trị chọn Nguyễn Trải…, và Nhảy Dù do Thiếu Tướng Tư Lệnh Dư Quốc Đống đă xin chọn Thánh Micae v́ Ngài trừ ma quỷ ở trên trời, c̣n Nhảy Dù từ trời cao nhảy xuống trừ giặc cộng phản quốc, bảo vệ quốc gia. Bộ Tổng Tham Mưu đă chấp thuận. Từ đó mổi năm, binh chủng Nhảy Dù đều làm lể kỷ niệm Thánh Tổ rất trọng thể do Linh Mục Nguyễn Ngọc Đáng là vị tuyên úy lâu năm nhất QLVNCH chủ lễ. Trong cuộc chiến tranh Bảo Quốc An Dân, tinh thần kỷ luật, anh dũng bất khuất, và ư chí quyết chiến thắng của người lính Nhảy Dù rất được đồng bào thương yêu và gọi họ là Thiên Thần Mũ Đỏ, báo chí thời đó biết việc này nên cũng gọi Nhảy Dù như vậy. Ra đến hải ngoại, mổi năm tổ chức đại hội Nhảy Dù. Cha Đáng vẫn chủ lễ, cho tới khi Ngài mất th́ Nhảy Dù xin Quư Cha xứ địa phương nơi tổ chức đại hội chủ lễ Thánh Tổ Micae, như Đại hội Nhảy Dù năm ngoái tại DFW cũng do Cha Phạm Hữu Độ chủ lễ. Ngày kỷ niệm Thánh Tổ Nhảy Dù được tổ chức hàng năm để anh em Mũ Đỏ nhớ về một thời kỳ đứng chung một chiến hào ngăn giặc, quyết chiến thắng bọn cộng sản vô thần đem lại tự do và hạnh phúc cho đồng bào.

Tiếp tục chương tŕnh, Niên trưởng Mũ Đỏ Nguyễn Cẩn Ngọc đến từ Houston lên giới thiệu cuốn Chiến Sử Sư Đoàn Nhảy Dù phát hành năm ngoái nhân đại hội Nhảy Dù tại Arlington. Qua 10 kỳ đại hội liên tiếp, và sau 16 năm chuẩn bị biên soạn và sưu tầm tài liệu, cuốn chiến sử dầy 630 trang này là bằng chứng sống về sự hiện diện của binh chủng Nhảy Dù kể từ ngày thành lập binh chủng, cũng là ngày Thánh Tổ Nhảy Dù 29 tháng 9 năm 1954 cho đến ngày Nhảy Dù ra hải ngoại, bài vở biên soạn là do những nhân vật c̣n hiện diện hay đă mất tại hải ngoại ghi lại những biến cố trong đơn vị hay tham dự các trận đánh, kể cả những bài viết của cố vấn Mỹ nên xác thực và hoàn toàn khả tín hơn bất cứ cuốn sách nào viết về Nhảy Dù do cá nhân, tập thể trong và ngoài Nhảy Dù viết đều không thể nào chính xác bằng. Người viết bài này mổi khi giở lại từng trang Chiến Sử Sư Đoàn Nhảy Dù viết bằng máu và nước mắt của đồng đội, đều không thể nào ngăn được giọt lệ Thương Tiếc, v́ mổi trang, mổi ḍng chử là một phần đời của anh em chúng tôi.

Phần cuối của chương tŕnh là văn nghệ chiến sĩ rất vui tươi với những bài hợp ca, đơn ca do chiến hữu nhiều đơn vị, và quan khách tham dự đóng góp, chương tŕnh kết thúc gần nửa khuya với phần dạ vũ dành cho quan khách.

Nguyễn Văn Lập

 

 Buổi lễ qua góc nh́n Youtube