59 ème Anniversaire Guerre Dien Bien Phu

 

 

 

 

Published on May 8, 2013
Vào lúc 11 giờ ngày 07-05-2013 Thị Xă Nogent Sur Marne, Đại tá Luciani
đă tổ chức buổi lễ kỷ niệm 59 năm trận đánh Điện Biên Phủ , ngoài các
Quân nhân Quân Đội Pháp các cấp, người dân Pháp , về phiá cộng đồng
người Việt tỵ nạn csvn có mặt tham dự khoảng 20 người.