Chương Thiện Vị Thanh

       

   Tháng 1 năm 1962 Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù đă Nhẩy Dù xuống Vị Thanh , Chương Thiện tảo thanh lực lượng Giăi Phóng Miền Nam , yểm trợ an ninh cho lực lượng Địa phương đưa dân chúng trong vùng sâu ra khu trù mật để xây dựng ấp chiến lược . Chủ trương của Chính Phủ Ngô-Đ́nh-Diệm để tách rời và cô lập Cộng Sản không thễ dựa vào dân .

          Tháng 5 / 1962 Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù được lệnh Bộ Tổng Tham Mưu Nhẩy Dù xuống ngay pḥng tuyến Địch . Chiếm cứ lại Đồn Phước-Tân , ở ngỏ ba biến giới , mà 1 Trung Đoàn Bộ Binh vô tiếp viện bị lọt vào kế của Địch : Công đồn đă viện . Ba Tiểu Đoàn Bộ Binh bị Địch cầm chân ở ngoài đồng trống , nước lội tới thắt lưng , khó di chuyển , mục tiêu cho Địch dễ dàng xạ kích . Bộ Tổng Tham Mưu quyết định chỉ c̣n xử dụng Nhẩy Dù cảm tử Nhẩy xuống ngay pḥng tuyến Địch . Chấp nhận mọi sự hy sinh để giải cứu 3 Tiểu Đoàn Bộ Binh . Có thế Địch sẽ hoảng sợ mà rút lui . để giảm bớt sự thiệt hại cho Nhẩy dù , cuộc Nhẩy dù được thả lúc chạng vạng tối , ngược với nguyên tắc nhẩy dù là sau 4 giờ không được thả dù . Thời gian đó gió nhiều , dễ lạc băi đáp và khó tập trung quân .Nhưng đối với Nhẩy dù luôn luôn chấp nhận mọi thử thách , dù khó khăn nào cũng vượt qua . Địch đă bắn xối xă lên những cánh dù đang bọc gió . Những lằn đạn lửa đan nhau .Lúc nầy mới thấy được sự hy sinh vô bờ của những người lính Nhẩy Dù . Đă hơn 8 chiến sĩ Nhẩy Dù đă hy sinh khi c̣n bay lơ lững ở trên không , v́ không lái dù được nên rơi xuống những kinh rạch và chết ch́m luôn .Nhờ thả dù xuống , bầu trời chiều rợp đầy hơn 700 hoa dù . Địch đă hoảng hồn kinh . Cầm cự lúc ban chiều một ít v́ Nhẩy Dù mới vừa xuống đất , c̣n lo tập trung quân và chuẫn bị súng đạn để tác chiến , không thễ chóng trả ngay với Địch , do đó Ta bị thiệt hại lúc ban đầu . Sau khi đội h́nh của Tiểu Đoàn được sẵn sàng chiến đấu đă bắt đầu tấn công trả đũa . Địch hoảng sợ , lợi dụng bóng đêm đă mở đường máu rút chạy . Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù sáng sớm hôm sau đă chiếm lại

Đồn Phước-Tân trong sự vui mừng của các vợ con của các chiến sĩ Địa Phương Quân .

Họ cho biết trong trận nầy có một cố vấn Trung Cộng chết , do đó chúng phải rút quân .

Bên Ta tuy thiệt hại với hơn 20 binh sĩ tử thương ( Có một sĩ quan chuẩn úy Nguyễn Bạch Ngọc ) và hơn 40 binh sĩ bị thương . Nhưng đă anh dũng hoàn thành một sứ mạng cao cả , chấp nhận mọi sự hy sinh để cứu nguy cho đơn vị Bạn .

         Tháng 2/ 1963 Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Bùi-Kim-Kha đă Nhẩy 2 “saut” trận liên tiếp mùng 3 và mùng 7 Tết xuống chiến khu “ C “ . V́ tin tức t́nh báo cho hay Tướng Việt Cộng Văn-Tiến-Dũng vào hợp ở cục “R” , đă triệt phá các địa đạo và mật khu của Địch .

          Tháng 4/1963 hai Đại Đội 11 và 13 ( sau đổi lại là 15) của Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù đă cùng với Bộ Chỉ Huy nhẹ của Lử Đoàn Nhẩy Dù do Đại Tá Cao-Văn-Viên chỉ huy đă Nhẩy Dù xuống tiếp cứu và giăi tơa Tỉnh Phước-Thành (Tân uyên-Tân Ba)

           Ngày 2 Tháng 3 năm1964 , Đại Tá Cao-văn-Viên nguyên Tư lệnh Lữ Đoàn Nhẩy Dù đă chỉ huy một chiến đoàn đặc nhiệm gồm 2 Tiểu Đoàn Nhẩy Dù : Tiểu Đoàn 1 và Tiểu Đoàn 8 Nhẩy Dù tham gia cuộc hành quân Quyết Thắng ở Quân Khu 4 cùng với Giang Đoàn 22 Xung Kích . Chiến Đoàn Dù được chuyển vận từ Mỹ-Tho , 2 đêm 1 ngày với Giang pháo Hạm Thiên-Kích 329 đến điễm đỗ quận tại Trại Lực lượng Đặc biệt Thường Thới,phía Bắc Tân-Châu,Hồng Ngự. Nơi đây sẽ cung cấp một “guide” của lực lượng đặc biệt dẫn đường đến mục tiêu .Cuộc Hành quân kỳ nầy mang tánh chất bí mật ,

tất cả các chiến sĩ Nhẩy Dù được lệnh không được mang bất cứ giấy tờ ǵ có liên quan tới

Quân Lực Việt-Nam Cộng Ḥa .Ngoài ra c̣n có một Chi đoàn Thiết Vận Xa M-113 tăng cường khi hữu sự . Mục tiêu của Chiến Đoàn Dù , vượt biên giới đột kích vào sau pḥng tuyến Việt-Cộng ở Giồng-Bàu sát biên giới Việt-Miên trước khi trời sáng. Việt-Cộng lợi dụng luật Quốc Tế  , Quân Lực V.N.C.H của Chúng Ta không có quyền vượt biên giới tấn công hoặc xâm lăng bất cứ một quốc-gia nào , do đó Việt-Cộng thường tập trung quân ở biên giới để tấn công Quân Lực VNCH .Kỳ nầy Ta đă được tin tức t́nh báo phát giác,Việt-Cộng đang tập trung quân,với tính chất quan trọng của cuộc hành quân vượt biên kỳ nầy .Tất cả các chiến sĩ Nhẩy Dù ,sau khi đỗ bộ lên bờ đúng 8 giờ tối , đầu tháng trời rất tối , cự ly di chuyển mỗi người trong tầm tay để khỏi lạc . Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù

Lúc bấy giờ do Thiếu Tá Đoàn-Văn-Nu chỉ huy . Tiểu Đoàn Phó : Đại úy Lê-Văn-Đặng.

sĩ Quan Điều Hành ( Ban 3) : Đại úy Lê-Văn-Ngọc.

Y-sĩ Trưởng: Y-Sĩ Đại úy Trần-Tấn-Phát .

Đại Đội Trưởng đại đội 10 : Đại úy Vũ-Hữu-Linh. Đại

Đội Trưởng đại đội 11: Trung úy Nguyễn-Mộng-Hùng .

Đại Đội Trưởng đại đội 12 : Đại úy Nguyễn-Kiểm .

Đại Đội Trưởng đại đội 13 Trung úy Nguyễn-Hữu-Nghiêm .

Đại Đội Trưởng đại đội14 Trung úy Nguyễn-Thanh-Liêm .

 Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù được giao nhiệm vụ đi đầu với đội h́nh hàng dọc, v́ chỉ được cung cấp có một người dẫn đường , hơn nữa trời tối , điạ thế biên giới rất trống trải ,khi nào tới gần mục tiêu sẽ giàn đội h́nh chiến thuật cũng không ǵ trở ngại cho nhiệm vụ . Cố gắng làm sao tới tuyến tấn kích lúc 5 giờ sáng , thi hành nhiệm vụ xong , trở về trên phần đất Việt-Nam trước khi mặt trời mọc . Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn sẽ di chuyển chung với Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù ….Các chiến sĩ Nhẩy Dù lẵng lặng di chuyển trong bóng đêm , tuyệt đối hạn chế  ánh sáng  và tiếng động , v́ ban đêm bất cứ một sơ xuất nhỏ nào để cho Địch phát hiện . Các cấp chỉ huy xem bản đồ trước ở dưới tàu lúc di chuyển, lấy hướng đi theo địa bàn , rồi theo người hướng dẫn địa phương  hướng dẫn tới tuyến tấn công . Theo ước tính dự trù các đơn vị dù sẽ tới vị trí tấn công lúc 4 giờ sáng , giàn đội h́nh và tấn công lúc 5 giờ , thanh toán mục tiêu và rút nhanh về phần đất Việt-Nam . Nhưng đă 5 giờ sáng , dơn vị đầu chưa đến mục tiêu , có lẽ người hướng dẫn viên đă dẫn sai đường . Đại Tá Cao-Văn-Viên đă hiểu được t́nh thế , cho lệng 2 Tiểu đoàn dù tạm dừng quân bố trí  cho các anh em Nhẩy Dù tạm thời nghĩ ngơi , chờ sáng rồi sẽ tính sau. Có thể để khỏi bị phát giác Quân Lực VNCH phạm qui ước Quốc Tế , cuộc hành quân nầy sẽ được hủy bỏ .

          Trời biên giới dần dần sáng , Đại Tá Cao-Văn-Viên chỉ huy chiến Đoàn Đặc Nhiệm cho lệnh Tiểu Đoàn 1 và 8 Nhẩy Dù hủy bỏ cuộc tấn công , vẫn đội h́nh Tiểu đoàn 1 đi trước ,Tiểu đoàn 8 đi sau , đổi hướng Đông-Nam trở về phía biên giới Việt-Nam .

 Các chiến sĩ của Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù và Bộ chỉ huy Chiến Đoàn đang chuẩn bị đội h́nh Tác chiến …Bỗng nhiên phía trái ở hướng Đông-Bắc ở rặng cây xanh cách vị trí tạm dừng quân 80 thước Địch mới phát hiện các chiến sĩ Nhẩy Dù đang mở đội h́nh di chuyển. Địch lợi dụng thời cơ , bắn xối xă tấn công vào Ta . Đứng trước t́nh h́nh nguy hiểm , Đại Tá Cao-Văn-Viên đă bị thương ở cánh tay phải  và Đại úy Nguyễn-Minh-Tiến sĩ quan điều hành của Liên Đoàn cũng bị thương nặng, không một chút nao núng , Ông cho lệnh tất cả các chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù ,hướng về Địch cùng Ông xung phong tiến lên . Như thác nước vỡ bờ :tiếng súng và tiếng hô xung phong vang rền,làm khiếp đảm hồn kinh Địch . Người Chỉ huy gan ĺ ,với chiếc “Can” cầm tay giơ lên chỉ thẳng vào Địch . H́nh ảnh oai hùng đó đă làm nức ḷng anh em chiến sĩ Nhẩy Dù ,không một chút do dự hay sợ hải ,tất cả noi gương đó và sẵn sàng hy sinh v́ lư tưởng Quốc-Gia Tự-Do .Cuộc tao ngộ chiến bất thành văn , hy hữu đó . Nếu rơi vào một đơn vị nào khác , Địch chắc chắn huênh-hoan tất thắng .Nhưng Chúng không ngờ chạm phải một đối thủ đáng sợ . Các chiến sĩ Dù đồng loạt xung phong không hề nao núng trước lằn đạn , kẻ nầy ngă , kẻ khác vẫn tiến lên . Trong tíc-tắc Đại đội 13 đă chiếm được đầu giao thông hào pḥng thủ phía Đông của Địch . Cây đại liên 30 của Đại đội 13 đặt xuống đầu giao thông hào đă làm tê liệt Địch . T́nh h́nh thay đổi rỏ nét hơn , Địch hoảng loạn với tiếng súng thưa dần…Các đại đội khác hàng ngang cũng chiếm được giao thông hào , lấn sâu vào lục soát 100 thước … Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù đă làm chủ t́nh h́nh .                                

 Trận chiến kéo dài hơn 2 tiếng , Skyrider Việt-Nam đă lên bao vùng . Hơn nữa để tránh những rắc rối về bang giao quốc tế , các đơn vị dù thu dọn chiến trường đồng thời kiểm điểm quân số để rút về phần đất Việt-Nam .

Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù có : 9 binh sĩ tử trận (Đại úy Cố vấn trưởng TĐ1ND M.C.McCarthy đă tử thương) và 15 binh sĩ bị thương .

Bộ chỉ huy Liên Đoàn Dù ngoài Đại Tá Cao-Văn-Viên bị thương c̣n có Đại úy Nguyễn-Minh-Tiến ,sĩ quan điều hành bị thương rất nặng .

Sau trận đó Đại Tá Cao-Văn-Viên được vinh thăng Thiếu Tướng và Tưởng thưởng huy chương Huê-Kỳ Silver Star.

Đại úy Nguyễn-Minh-Tiến được thăng cấp Thiếu Tá .

Một số sĩ quan ,Hạ sĩ quan và Binh sĩ thuộc TĐ1ND được tưởng thưởng cấp bậc và huy chương xứng đáng .

Địch bỏ xác tại chổ 60  .Tịch thu một số súng nhỏ , một khẩu đại bác 57 nội hóa cùng một số ḿn thủy lôi

          Cuối năm1964 Tiểu đoàn 1 Nhẩy Dù đă tham gia dẹp loạn của thành phần khuynh tả nằm trong tổ chức của Giáo hội Phật Giáo Ấn Quang , làm xáo trộn an ninh Quốc Gia .

           Từ năm 1965 đến 1966 đă tham gia các chiến dịch

hành quân Liên -Kết ở Quảng Ngăi.( Liên Kết 72 , 81…)

Riêng Đại Đội 15 của Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù do Trung úy La-Trinh-Tường chỉ huy đă thi hành một nhiệm vụ đặc biệt , hoàn thành xuất sắc công tác mà cấp trên giao phó . Tiểu đoàn đang đặt trong t́nh trạng ứng trực hành quân không vận cho Bộ Tổng Tham Mưu . Tiểu đoàn do Thiếu Tá Lê-Văn-Đặng chỉ huy .Tiểu đoàn phó : Thiếu Tá Nguyễn-Thu-Lương .sĩ quan điều hành: đại úy Trần-Hoài-Châu .

Tiểu đoàn được lệnh không vận đêm ra phi trường Quảng Ngăi , hành quân phối hợp với một chiến đoàn Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ . Tiểu đoàn sẽ trực thăng vận vào mục tiêu ở ấp Vỉnh Tuy , sát với chân núi Chấp Tôi hành quân lục soát đồng thời làm mồi nhử địch . Theo tin tức t́nh báo của Huê-Kỳ cho biết Việt-Cộng đang tập trung quân ở đây một trung đoàn chủ lực của Sư Đoàn Sao Vàng ,dự định sẽ đánh lớn . Ư định hành quân Tiểu Đoàn 1 dù trực thăng vận xuống mục tiêu để cho Địch háo thắng nhào ra đánh , cầm chân Địch để 2 Tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ từ hướng Đông-Bắc ở Ấp Phước Tích làm 2 mũi dùi đánh xuống đồng thời làm gọng kềm bao vây Địch  .

Đúng 9 giờ sáng , thời tiết tương đối tạm ít mây mù , Đại Đội 15 của Trung úy La-Trinh-Tường được lệnh Nhẩy đầu tiên vào mục tiêu , với quân số 95 người.Phương tiện chuyển vận chỉ 16 chiếc trực thăng H.21 ,rất cồng kềnh nhưng chỉ chở được 6 binh sĩ cho mỗi chiếc . Hỏa lực yểm trợ với 2 chiếc trực thăng vơ trang HU1A bao vùng . Nhiệm vụ Đại Đội 15 khi thả xuống bải đáp ,chiếm một làng bỏ hoang nằm cạnh chân núi , bung rộng lục soát và nằm làm an ninh bải đáp cho Tiểu Đoàn nhẩy xuống . Đoàn trực thăng bốc trọn đại đội 15 bay lên vùng.Trong lúc đoàn trực thăng bay đảo ṿng tṛn để hạ thấp cao độ và thả quân . Địch ở triền núi bắn ra , một chiếc trực thăng chở quân trúng đạn, phải đáp khẩn cấp. Do đó các chiếc trực thăng c̣n lại phải bắt buộc thả quân xuống luôn , đồng thời bốc nhân viên phi hành đoàn với súng đại liên của chiếc trực thăng bị nạn lên.

Đại đội 15 đáp cách xa mục tiêu hơn 500 thước , phía Tây khoảng 150 thước là chân núi , với một ngọn núi nhỏ ,Trung úy Tường cho lệnh Trung đội 2 của Thượng sĩ nhất Lương-Văn-Kiếp tiến lên chiếm ngọn núi nhỏ làm đài quan sát , đại đội c̣n tiến về hướng Đông-Bắc chiếm ngôi làng bỏ hoang như Tiểu đoàn đă ấn định . Trung đội 2 vừa lên đỉnh núi nhỏ , tạm bố trí chờ lệnh .Bỗng nhiên quan sát về trước phía Tây-Bắc rặng núi phía trước với thung lũng Địch tập trung quân rất đông , Chúng tỏ ra không sợ hải , không ngụy trang thông thường mà trước đây Chúng thường làm . Chúng đang tiến dần tới chân núi với quân số rất đông , có cả người cỡi ngựa đang chạy qua chạy lại chỉ huy đôn đốc . Nắm bắt được sự quan trọng của vấn đề Trung đội trưởng trung đội 2 liền báo cáo cho Đại Đội trưởng định liệu . Đại đội trưởng gọi về Tiểu đoàn xin cho biết Tiểu đoàn c̣n tiếp tục thả quân xuống nữa không ? Và báo cáo t́nh h́nh Địch ở đây rất đông . Tiểu đoàn trưởng cho biết v́ an ninh băi đáp , Hôm nay các trực thăng không thể thă quân nữa , tùy nghi Đại Đội trưởng quyết định cố bảo vệ Đại Đội được an toàn . Nhận định sự quan trọng của địa thế cao , Trung úy Tường quyết định bỏ mục tiêu ở dưới làng , tiến lên núi cùng với trung đội 2 chế ngự điểm cao . Điều may mắn khi toàn bộ Đại Đội 15 vừa chiếm đỉnh núi. Địch ở phía Bắc và Tây-Bắc cũng tràn lên . Lợi dụng quân Ta vừa mới tới chưa kịp đào hầm hố . Địch bắt đầu pháo kích ào ạt bằng súng cối 82 ly lên đỉnh núi , Vừa dứt pháo Địch đă cho các toán trinh sát ḅ lên . Cuộc chạm tráng bắt đầu . Trong lúc đó Trung úy Tường cho lệnh các trung đội cố gắng khắc phục , chia ra từng tổ luân phiên vừa chiến đấu vừa đào hầm hố thật kỹ . Thận trọng lúc chiến đấu , không bắn bừa bải tiết kiệm đạn dược v́ t́nh h́nh Đai Đội sẽ chiến đấu đơn lẽ , khả năng tiếp tế cũng như tăng viện không có cho ngày hôm nay , hơn nữa thời tiết miền núi thời gian nầy mây mù nhiều khó yểm trợ bằng không lực . Với ḷng quả cảm và ư chí kiên cường của người lính chiến Nhẩy Dù trong giây phút nguy nan nầy , mới thấy được sự hy sinh vô bờ mà màu Mũ Đỏ của Họ kiêu hảnh đội trên đầu , đă đổi bằng máu xương của tuổi trẻ . Địch với lực lương gấp 10 lần hơn Đại Đội 15 và mở nhiều đợt tấn công từ sáng tới chiều , cứ tưởng nghĩ Đại Đội 15 không c̣n hiện hữu với Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù nữa .Mỗi lần Địch tấn kích với lối đánh tiền pháo hậu xung , cố làm tiêu hao ư chí và nhân lực của Ta .Với kinh nghiệm già dặn của các chiến sĩ Nhẩy Dù đă từng đối đầu với Địch , nên rất b́nh tĩnh khi Địch pháo kích , nằm im ẩn núp chờ Địch ḅ lên gần trong tầm sát hại mới nhả đạn . Có nhiều tên ngă xấp chết trên miệng hầm .Tới 5 giờ chiều Địch cảm thấy không tiêu diệt được Đại Đội 15 mà chắc chúng cũng tiêu hao nhiều nên tạm dừng đánh và rút xuống chân núi . Lợi dụng t́nh h́nh lắng dịu và chắc rằng Chúng sẽ đánh dứt điểm Ta đêm nay .Trung úy Tường cho lệnh các trung đội kiểm điểm quân số và đạn dược , đồng thời sửa sang lại hầm hố , lục soát về phía trước , giăng ḿn Claymor để chuẩn bị cho cuộc đánh đêm nay, nhiều nguy hiểm hơn . V́ quân số Đại đội đă tiêu hao hơn 1/3 , cấp số đạn dược đă xài gần hết .Các Anh Em binh sĩ bị thương tạm thời băng bó và trở về tổ ở chung hầm hố với tổ . Đêm nay khi trời tối không ai được rời khỏi hầm hố cá nhân . Đầu luôn luôn đội nón sắt , kẻ nào không đội nón có quyền bắn bỏ .Lấy đạn dược của Anh Em bị thương xử dụng kể cả vủ khí cùng đạn dược tịch thu được của Địch .Tất cả đêm nay phải tuân lệnh một cách tường tận và phổ biến từng binh sĩ .T́nh trạng bất khả kháng để liên lạc phải áp dụng  mật khẩu bằng đèn pin và xác nhận bằng máy truyền tin nội bộ .

Mặt trời từ từ khuất lặn sau rặng núi phía Tây …Không gian thinh lặng nặng nề , mùi thuốc súng quyện với cỏ cây bóc mùi khen khét làm không gian thêm kỳ bí .Sự nôn nao đợi chờ một sự kiện biết rằng sẽ xăy ra : lành hay dữ c̣n tùy thuộc vào sự chịu đựng với  ư chí can trường và ḷng hy sinh của từng cá nhân đối với Tổ-Quốc .T́nh huynh đệ , nghĩa chi binh thể hiện thật đậm đà trong giây phút nầy . Từng hơi thuốc chia nhau hít thật sâu , vài muỗng cơm xấy trao nhau ăn cho đỡ đói ḷng thật chí t́nh .

Trong lúc đó Trung úy Tường đă  báo cáo với Tiểu Đoàn về t́nh trạng quân số cũng như đạn dược . Cần tăng viện gấp . Nếu không đêm nay e không giữ nổi vị trí nầy .Tiểu đoàn Trưởng cho biết : 2 Tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ đă trên đường tiến đến tiếp cứu Đại Đội 15 . V́ Đại Đội 15 đă thi hành đúng như dự liệu , đă nhử Địch đánh như kế hoạch . Hiện thời Địch đă chạm với Lực Lượng Huê-Kỳ ở bên kia dưới chân núi ,Chúng đă bị phân tán  khả năng chiến đấu. Nếu không ǵ trở ngại , sáng sớm ngày mai Tiểu đoàn sẽ tăng viện như yêu cầu .

Tới 10 giờ đêm , Địch bắt đầu pháo kích lại với cường độ dồn dập , tiếp theo sau trinh sát Địch ôm bộc phá tấn công mănh liệt ,cố muốn dứt điểm Đai Đội 15 .Các tay súng kiên cường của chiến sĩ Nhẩy Dù đă chống tră từng đợt xung phong của Địch . Từng thây Địch ngă gục trên miệng hầm của Ta . Hơn 2 tiếng giao tranh với Ta , Địch không phá nổi ṿng pḥng thủ của Đại Đội 15. Địch êm tiếng súng , có thể để củng cố lại hàng ngũ hầu từ đây tới sáng Địch sẽ dứt điểm Đại Đội 15 . Địch dư hiểu bảng cấp số đạn dược của đại đội không thể nào chịu đựng nổi tới sáng với lối đánh sa luân chiến lấy thịt đè người của chúng .Thật tế t́nh h́nh Đại Đội 15 cũng rất bi đát , đạn dược càng kiệt cạn , quân số chỉ c̣n phân nửa .Tuy nhiên v́ sự sống c̣n các chiến sĩ Nhẩy Dù luôn luôn nêu cao ư chí cố gắng với mọi t́nh huống …Cố gắng …và cố gắng ….

Đă một ngày một đêm chiến đấu chịu đựng , tất cả đều mệt mỏi ră rời . Chỉ c̣n 6 tiếng nữa thôi , trời sẽ sáng , các chiến sĩ Nhẩy Dù cố giữ vững niềm tin đơn vị Bạn sẽ tiếp viện kịp thời trước khi Đại Đội hết đạn . Cái ǵ đợi chờ nó đến rồi sẽ đến ….Vào khoảng 4 giờ sáng ,thời điễm tốt nhất để đánh ,trăng non đầu tháng vừa ló dạng lưỡi liềm , ánh sáng mờ nhạt dễ tiến quân nhưng cũng dễ quan sát đôi bên . Địch lại xử dụng màn hát cũ ,tiền pháo hậu xung để thể hiện uy lực .Kỳ nầy Địch đánh rát mạnh mũi dùi vào một điễm , cố khóa ṇng đại liên của Ta . Bộc phá dọn đường và toán xung kích ào ạt chạy lên . Đại Đội 15 nguy ngập ,khẩu đại liên 30 của trung đội 4 tăng phái cho trung đội 3 pḥng thủ đă tắt tiếng . Vị trí pḥng thủ đă bị lủng , Địch tràn vào chạy song sỏng trên miệng hầm , đầu không đội nón , làm mồi cho các chiến Nhẩy Dù tiêu diệt . Trong lúc đó Trung úy Tường cho lệnh Trung đội 3 bằng mọi giá cho Tiểu đội nào nằm sát ở đó cố gắng khóa chặt lại với trung đội 1 . Trung đội vũ khí nặng ở giữa cố gắng tiêu diệt các toán Địch đă xâm nhập vào vị trí của Ta . Bảy tên đặc công , đầu trần trùi trụi phơi xác trong vị trí pḥng thủ của Ta .Niềm hảnh diện và tự hào khi thấy được sự chịu đựng vô bờ của người lính Nhẩy Dù biết rằng chỉ có một đại đội thôi mà phải chống trả một lực lượng gấp 10 lần. Sau hơn 2 tiếng quần thảo với Địch , Ta vẫn giử vị trí và trời đă hừng sáng . Địch đă thảm bại nặng nề và rút xuống chân núi về hướng Tây-Bắc đụng phải lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ đang cố gắng di chuyển trong đêm để hốt trọn Địch , hai bên đă chạm nhau dưới thung lũng ở phía Bắc . Lợi dụng t́nh h́nh cũng như trời đă sáng , Trung úy Tường yều cầu tăng viện gấp v́ sau đợt tấn công chót của Địch , Đại Đội 15 đă hết đạn . Tiểu Đoàn phó Thiếu Tá Nguyễn-Thu-Lương đă dẫn Đại Đội 12 của Trung úy Bùi-Văn-Nam đă trực thăng vận đến tăng viện . Tinh thần Anh Em binh sĩ rất phấn khởi và Thiếu Tá Nguyễn Thu Lương chỉ huy 2 Đại Đội 12 và15 bố trí pḥng ngự để án ngữ cho đơn vị Bạn Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ đang bao vây tiêu diệt Địch . Quân Bạn liên lạc hàng ngang với cố vấn Huê-Kỳ đi theo với Tiểu Đoàn phó , yêu cầu đơn vị dù Việt-Nam hảy giữ và bố pḥng vị trí .Lấy khăn màu của mỗi đại đội làm dấu hiệu nhận Bạn. Địch đă bị bao vây ở giữa . Đại đội 12 và 15 bố trí tại chỗ , đừng tác xạ xa . Thủy Quân lục Chiến Huê- Kỳ đă tiến gần đơn vị dù Việt-Nam , đang tiêu diệt nốt một bộ phận nhỏ của Địch trụ lại để cản bước tiến của Ta , để cho cánh quân chánh  c̣n lại của Địch rút chạy .Trưa hôm đó Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ đă tiêu diệt hoàn toàn Địch quân ở dưới chân núi và đă bắt tay với đơn vị dù ở trên núi .Hai đơn vị liên-quân phối hợp chặt chẽ cùng nắm tay vui mừng với kết quả mỹ măn .

Kết quả : Đại Đội 15 thiệt hại 17 binh sĩ tử thương (có 1 sĩ quan Chuẩn úy Đề )

                                                34 binh sĩ bị thương

                Địch bỏ xác tại chỗ : 121 tên ( chúng kéo xác và ôm nhau chết dọc theo triền núi ) Ngoài ra Thủy quân Lục Chiến Huê kỳ trên đường tiến quân đă lục soát và khám phá ra 3 hầm mới chôn xác khoảng 200 tên cùng một hầm chôn súng của chúng (trên 100 khẩu đủ loại) Chứng tỏ Địch đă thảm bại nặng nề . Tướng 1 sao của Thủy Quân Lục Chiến Huê-Kỳ đă đáp trực thăng xuống khen ngợi sự chiến đấu dũng cảm của 1 đại đội dù đă chống trả với lực lượng Địch gấp mươi lần , Ỗng cho rằng : đơn vị Thủy Quân Lục Chiến thiện chiến của Ông với cấp số như vậy ,chắc hẳn không bao giờ làm được như vậy. Tưởng thưởng : Trung uư Tường Đai đội trưởng được tưởng thưởng Đệ ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm với nhành dương liễu và toàn thễ Sĩ quan ,Hạ sĩ quan ,binh sĩ thuộc Đại Đội 15 c̣n lại được thăng cấp và nhận huy chương anh dũng một cách xứng đáng

      Ba tháng sau , Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù lại lập thêm một chiến công lớn cũng tại Sơn Tịnh,Quảng Ngải nầy .Cuộc Hành quân Liên Kết 81 ,phối hợp với Tiểu Khu Quảng Ngải cùng Thiết Đoàn Kỵ binh và chiến đoàn 1 Nhẩy Dù (Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 7) càn quét chung quanh núi Tṛn và dọc theo 2 bên bờ của sông Trà Khúc .Phá vở kho vủ khí cùng quân trang quân dụng và hậu cần của Việt Cộng . Đồng thời Đại Đội 15 một lần nữa lập chiến công đầu đánh thẳng vào Đại đội chỉ huy và súng nặng của Địch . Tịch thu 2 súng cối 106 ly của Tiệp Khắc và 1 đại liên pḥng không 12 ly7 , 1 súng bazooka của Trung Quốc cùng một số vũ khí cá nhân . Hơn 100 tên bỏ xác tại trận .

   Sau chiến thắng , Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi đă làm lễ tưởng thưởng ở Phi trường Quảng Ngải . Đă gắn một số huy chương Anh Dũng cho các đơn vị tham gia hành quân .

Thiếu Tá Lê Văn Đặng ( Tiểu đoàn trưởng TĐ1ND) được thăng cấp Trung Tá

Các Trung úy sau đây được thăng cấp mặt trận Đại úy thật thụ :

Trung úy La-Trinh-Tường (TĐ1ND)

Trung úy Nguyễn-Quang-Sáng (TĐ7ND)

Trung úy Phan-Công-Tuấn ( Thiết Giáp binh) . Ngoài ra một số hạ sĩ quan và binh sĩ được tưởng thưởng xứng đáng

   Trong trận nầy TĐ1ND đă mất đi một sĩ quan Đại Đội trưởng ưu tú Đại úy TRỊNH-TÂN ( Khoá 8 LTVK Thủ Đức)